понеділок, 15 червня 2020 р.

Увага! Розпочато підготовку до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади директора ЗЗСО №3.

Оголошення
про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад директорів закладів загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста Запоріжжя

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад директорів закладів загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста Запоріжжя:

Найменування посади та умови праці
Директор закладу загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста Запоріжжя.
Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з трудовим договором, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; Постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств»; наказу Міністерства освіти України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».
Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»
Посаду директора закладу загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста Запоріжжя може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня  не нижче магістра (спеціаліста),  стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років (крім керівників приватних, корпоративних закладів освіти), організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу.
Перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі у конкурсі
Особа, яка претендує на зайняття вакантної посади директора закладу загальної середньої освіти особисто подає такі документи:
- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
- копію паспорта громадянина України;
- копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
- документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної)  роботи не менше трьох років на день їх подання (крімприватних та корпоративних закладів освіти);
- довідку про відсутність судимості;
- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
- мотиваційний лист, складений у довільній формі.
Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.
Документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою).
Документи приймаються протягом 20 календарних днів від дня розміщення оголошення на сайті Запорізької міської ради у приміщенні територіального відділу освіти:
- Олександрівського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради  за адресою: вул. Поштова,64, м. Запоріжжя, 69095.
Дата та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість
Конкурсний відбір починається  з 27.07.2020  та складається з наступних етапів:
- перевірка на знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема законів України «Про освіт», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти,  що відбувається шляхом тестування,  яка відбудеться  27.07.2020 у приміщенні Позашкільного навчального закладу «Міський Палац дитячої та юнацької творчості» Запорізької міської ради Запорізької області за адресою:
пл. Запорізька, 1, м. Запоріжжя;
- перевірка професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання, яка відбудеться 29.07.2020 у приміщенні Позашкільного навчального закладу «Міський Палац дитячої та юнацької творчості» Запорізької міської ради Запорізької області за адресою:
пл. Запорізька, 1, м. Запоріжжя;
- публічна та відкрита презентація державною мовою  перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування, яка відбудеться у приміщенні Позашкільного навчального закладу «Міський Палац дитячої та юнацької творчості» Запорізької міської ради Запорізької області за адресою пл. Запорізька, 1, м. Запоріжжя:
07.08.2020 – для Олександрівського району.
Прізвище та ім’я, номер телефону та адреса електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі
-       Борисенко Ольга Ігорівна - головний спеціаліст територіального відділу освіти Олександрівського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, т.226-05-72,  е-mail: tvo.olex@zp.gov.ua;
Зразок ситуаційного завдання: 

Вчитель математики зі стажем роботи 37 років ухиляється від своєчасного обов'язкового профілактичного медичного огляду, аргументуючи свою поведінку турботою щодо підготовки учнів до ЗНО. У відповідь на вимогу директора школи терміново пройти медичний огляд вчителька звинуватила директора в упередженому ставленні до себе: «Нібито натякаєте, що мені вже час на пенсію…» Чи є вимоги директора правомірними? Аргументуйте. Якими нормативно-правовими актами регулюється питання проходження обов’язкових профілактичних медичних оглядів?

Критерії оцінювання 
тестування, вирішення ситуаційного завдання, публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти та надання відповідей на запитання 

       Для перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти буде запропоновано витягнути один із 5 (п’яти) білетів. Кожний білет містить 15 (п’ятнадцять) тестових запитань та 1 (одне) ситуаційне завдання. Правильна відповідь на одне тестове питання оцінюється в 1 бал, правильна та повна відповідь ситуаційного завдання оцінюється в 5 балів. 
      Публічна та відкрита презентація перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти та надання відповідей на запитання оцінювається в 5 балів. Максимальна кількість балів становить 25 балів. Тривалість надання відповідей на тестові питання та письмового вирішення ситуаційного завдання складає 60 хв. 
       Тривалість публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти та надання відповідей на запитання складає 30 хв. Зміст відповіді на ситуаційне завдання, публічна та відкрита презентація перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти та надання відповідей на запитання оцінюється відповідно до реалізації наступних компетентностей: 
- нормативно-правова компетентність (здатність реалізовувати освітню політику навчального закладу відповідно до вимог і стандартів державної політики в сфері освіти); 
- управлінська компетентність (здатність ефективно здійснювати управлінську діяльність в умовах закладу загальної середньої освіти); 
- психологічна компетентність (здатність створювати сприятливий психологічний клімат у колективі, формувати атмосферу відданості справі, ініціативи та відповідальності); 
- лідерська компетентність (здатність вливати на людей і формувати команду своїх послідовників); 
- комунікативна компетентність (здатність забезпечувати ефективні комунікації в колективі).

понеділок, 1 червня 2020 р.


Шановні батьки!

         Приймання заяв батьків для зарахування дітей до перших класу закладів загальної середньої освіти м. Запоріжжя триватиме з 02.06.2020р. по 10.08.2020 р. за попереднім записом за телефоном 286 – 28 – 54 для підготовки графіку організованого прийому громадян.
         Заяви у закладі освіти приймаються виключно у батьків, без присутності дітей.
Нагадуємо, що до заяви для зарахування дитини до першого класу надаються документи:

  • копія свідоцтва про народження дитини;
  • оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації №086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду» (дали – медична довідка);
  • інші документи, які підтверджують право дитини на першочергове зарахування до 1-го класу закладу освіти.

        У разі відсутності оформленої медичної довідки подають вищезазначені документи, а в заяві зазначається зобов’язання батьків оформити медичну довідку та надати до закладу освіти в термін до 10.08.2020 року.
        Звертаємо вашу увагу на необхідність наявності документу, що засвідчує особу заявника.
З метою дотримання протиепідемічних заходів в закладі освіти для приймання заяв буде виділено окреме місце. Для уникнення скупченості громадян приймання заяв буде здійснюватись відповідно до заздалегідь складеного графіку.
       Для попередження поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID просимо неухильно дотримуватись протиепідемічних заходів, в тому числі соціальної дистанції.
        Нагадуємо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-Co-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» забороняється перебування у громадських будинках і спорудах без вдягнутих засобів індивідуального захисту.


З повагою,
директор ЗЗСО № 3                                                                               Ольга Павлівна Магльована

пʼятниця, 10 січня 2020 р.

IX Міська виставка


З досвіду роботи вчителів початкових класів Чалої А.С., Чалої С.С.

Номінація: "Нова українська школа: освіта майбутнього"
Секція: "Початкова школа"
Анотація
Матеріали досвіду

З досвіду роботи вчителів початкових класів Федорової Т.В., Чернявської О.В. 

Номінація: "Нова українська школа: освіта майбутнього"
Секція: "Початкова школа"

Анотація
Матеріали досвіду


З досвіду роботи вчителя фізики Карпової Л.Б.

Номінація: "Нова українська школа: оновлення змісту викладання навчальних предметів"
Секція: "Фізика, астрономія"

Анотація
Матеріали досвіду


З досвіду роботи вчителя історії Давидової Л.М.

Номінація: "Нова українська школа: оновлення змісту викладання навчальних предметів"
Секція: "Історія і правознавство"
Анотація
Матеріали досвіду


З досвіду роботи вчителя української мови Решетникової І.В.

Номінація: "Нова українська школа: оновлення змісту викладання навчальних предметів"
Секція: "Філологія"
Анотація
Матеріали досвідучетвер, 26 грудня 2019 р.До уваги випускників та їхніх батьків

Про інтернет-довідник для учня, - KudaPostupat.ua

              В Україні розпочав роботу інтернет-довідник для школярів, студентів, абітурієнтів
та їх батьків KudaPostupat.ua (5746 Університетів, 36 країн Європи та України, по
510 містах).
              Це платформа на якій сконцентрована уся інформація про ВНЗ України та Європи
та можливість обрати омріяний заклад для вступу. Вся довідкова інформація
абсолютно безкоштовна для користувачів.
              Портал http://kudapostupat.ua  – це повноцінна платформа, на якій зібрана корисна
інформація про вступ до найкращих університетів України, Польщі, Великобританії, Франції, Канади, Австрії, Чехії, Німеччини та ін.

вівторок, 10 грудня 2019 р.

Увага: підготовка до ЗНО!!!


            Дніпропетровський регіональний центр оцінювання якості освіти (ДпРЦОЯО)
повідомляє, що в рамках інформаційної кампанії для учнів/студентів закладів освіти,
які у 2019 році мають складати зовнішнє незалежне оцінювання, будуть проводитися
інформаційні зустрічі з працівниками регіонального центру щодо підготовки
та проходження зовнішнього незалежного оцінювання.
           Цей цикл заходів плануємо провести в оnline режимі на Youtube каналі
ДпРЦОЯО (DnRCOYaO) відповідно до етапів підготовки та проведення ЗНО, про що
будемо повідомляти факсограмами напередодні заходів. Матеріали зустрічей
плануємо зберігати в записі на каналі ДпРЦОЯО (DnRCOYaO) для можливості їх
використання у зручний час. 
           12.12.2019  о 14.30 проводитиметься зустріч з учнівською, студентською
та педагогічною громадськістю з питань підготовки до ЗНО «Особливості ЗНО-2020.
Пробне ЗНО – ефективний засіб підготовки до ЗНО».
          Доступ до участі в заході здійснюватиметься за прямим посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=GhV7KIy585M&feature=youtu.be
          Також до трансляції можна долучитися, скориставшись переходом на цей канал
із головної сторінки сайту ДпРЦОЯО: https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php
Запрошуємо взяти участь у заходах учнів, студентів закладів освіти, які 
у 2020 році отримують повну загальну середню освіту, а також класних керівників/
кураторів цих класів/груп та осіб, відповідальних за питання ЗНО у закладах освіти.


Т.в.о. директора
Дніпропетровського РЦОЯО О.Ю. Зіньковський


Закріплення територій обслуговування ЗЗСО Олександрівського району

Рішення виконкому ЗМР 2020

Наказ про закріплення територій обслуговування 2020

Додаток до наказу Мікрорайон 2020

середа, 23 жовтня 2019 р.

ЗВІТ ДИРЕКТОРА

ЗАПОРІЗЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №3
ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

МАГЛЬОВАНОЇ ОЛЬГИ ПАВЛІВНИ

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НА ПОСАДІ
ЗА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Шановні присутні!
Відповідно до наказу МОН України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» від 28.01.2005 р. № 55 керівники закладів щорічно після завершення навчального року звітують перед педагогічним колективом, батьківською громадськістю про виконану роботу за навчальний рік.
Як директор закладу освіти у своїй діяльності протягом звітного періоду 2018-2019 н.р. керувалася Статутом закладу освіти, Правилами внутрішнього  трудового розпорядку, Положення про загальношкільний навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р.  № 778, посадовими обов’язками директора закладу освіти, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ШКОЛУ
Запорізька загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів №  3 Запорізької міської ради Запорізької області є комунальною власністю виконавчого комітету Запорізької міської ради Запорізької області. Управління та фінансування здійснюється Департаментом освіти і науки Запорізької міської ради, ТВО Олександрівського району, якому делеговані відповідні повноваження.
З 2017-2018 навчального року  освітній процес для учнів закладу загальної середньої освіти № 3 організовано у приміщеннях Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 ім. Т.Г. Шевченка Запорізької міської ради Запорізької області згідно з розпорядженням міського голови від 30.08.2017 № 303р, наказу департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 30.08.2017 № 450р, наказу ТВО Олександрівського району від 30.08.2017 № 341р. Внесені зміни до режиму роботу обох навчальних закладів, у відповідності до вимог чинної нормативно-правової бази.  На початок навчального року створенні необхідні умови для здійснення освітнього процесу згідно із затвердженим розкладом та режимом роботи у приміщеннях, відповідно до розподілу навчальних кабінетів (додаток до наказу ТВО від 30.08.2017 № 341р).
У 2018 – 2019 н.р. працювало 38 педагогічних працівників (із них 4 педагоги перебували у відпустці по догляду за дитиною), 7 – технічних працівників.
Станом на 01.09.2018  навчалось 307 дітей, з них 38 учнів з особливими освітніми потребами, 12 дітей на індивідуальній формі навчання. Освітні послуги у формі екстернатного навчання було надано 4 здобувачам освіти (2 здобувача початкової освіти за курс першого класу; 2 здобувача освіти за курс базової середньої освіти).

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Розстановка педагогів здійснювалась відповідно до фахової освіти педпрацівників. У 2018-2019 н.р. заклад освіти повністю був укомплектований штатними працівниками. При підборі нових кадрів враховувалась фахова підготовка, особисті якості, бажання змінюватись, учитись, уміння користуватись та впроваджувати комп’ютерні технології. 
Кадровий склад ЗЗСО №3 відповідає вимогам закладу загальної освіти з інклюзивним навчанням.  Усього працівників – 38: учителів вищої категорії – 14 (37%), І категорії – 2 (5%), ІІ категорії – 4 (10,5%), спеціалістів – 18 (37,5).
Рівень якісного складу педагогічних кадрів: вища педагогічна освіта – 27 (71 %), неповна вища, середня спеціальна – 11 (29%); вчителів-методистів – 4 (10,5%), старших учителів – 4(10,5%).
Учитель-методист
– 4 (10,5%)

Старший учитель – 4(10,5%)

Звання 
Вища педагогічна освіта – 27 (71%)
Неповна вища, середня спеціальна - - 11 (29%)

Спеціалісти – 18 (37,5%)
ІІ категорії – 4 (10,5%),
І категорії – 2 (5%),
вищої категорії – 14 (37%)

Освіта
Педагоги - 38
Категорії
 
Віковий склад:  до 30 р. – 12 вчителів (31,6%); до 40р. – 6 (15,8%); до 50  р. -  8 (21%); до 60р. - 6 (15,8%); від 61 р. - 6 (15,8%).
Дані показники відповідають реаліям часу, свідчать про оновлення колективу та стабільність. Співвідношення за віковими групами є свідченням виваженого управління кадрами в сучасних умовах, хоча є потреби у подальшому залученню молодих педагогів, а також у підвищенні освітнього рівня молодих спеціалістів шляхом мотивування на здобуття ними рівня «магістра».
Потреби інклюзивного навчання забезпечують такі спеціалісти: практичний психолог, учитель-дефектолог, асистенти вчителя (8 педпрацівників), корекційні педагоги (2 педагоги-сумісники, працюють за угодою,), 3педагоги корекційної фізкультури.

Позитивні результати праці за навчальний рік
Завдання для вдосконалення:

-         укомплектовано педпрацівниками на 100%  відповідно до фаху
-                    здобуття молодими спеціалістами повної вищої освіти

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОЮ ОСВІТОЮ
У своїй діяльності педагогічний колектив Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 у 2018-2019 н.р. керувався Конституцією України, Законом  України «Про освіту», Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими нормативними документами.
Структура закладу освіти №3 відповідає вимогам чинного законодавства. Діяльність навчального закладу регламентується Статутом закладу освіти, затвердженим Запорізькою міською радою від 28.11.2016 р № 752, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективною угодою між адміністрацією та профспілковим комітетом закладу освіти, укладеною 07.02.2017, регіональними програмами. Відповідно до вищезазначених законодавчо-нормативних актів в Україні кожен  має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою ( ст. 53 Конституцією України). 
На початок 2018-2019 навчального року в ЗЗСО №3 навчалося 307 учнів, на кінець навчального року – 302. Протягом року прибуло - 19, вибуло - 24.
Усі учні закладу освіти внесені до алфавітної книги, у кожного є особова справа учня встановленого зразка. Здійснюється чіткий контроль за прибуттям та вибуттям учнів зі закладу освіти (у наявності відповідні документи).
Питання відвідування учнями навчальних занять контролюється адміністрацією та класними керівниками, розглядається на нарадах при директорі, засіданнях педагогічної ради. Запізнення учнів на уроки контролюється черговим адміністратором, черговим класним керівником. Документами,  які підтверджують пропуски занять, є довідки від лікаря, заява батьків чи записка щодо відсутності з поважних причин.
Учнями 1-11 класів за 2018/2019 навчальний рік пропущено 32379 уроків, із них через хворобу – 58% (наявні довідки з лікарні), решта пропусків – через поважні причини, які документально підтверджені пояснювальними записками від батьків, довідками з культурно-просвітницьких, спортивних установ про залучення учнів школи у заходах.

Позитивні результати праці за навчальний рік
Завдання для вдосконалення:

-         знижено у порівнянні із попередніми роками кількість пропусків уроків без поважних причин
-         розробити алгоритм взаємодії класних керівників та вчителів-предметників щодо своєчасності обліку відвідування учнями занять;
-                     посилити роботу з батьками щодо своєчасності написання заяв про причини відсутності дітей на заняттях

Бібліотечний фонд складає:  кількість книг, брошур, журналів (примірників) - 12497, в тому числі підручників – 6173, з них для 1-4 кл. – 2281, 5-9 кл – 2830, 10-11 кл- 1062 підручника.


МЕТОДИЧНА РОБОТА

Протягом 2018-2019 н.р. здійснювалась робота щодо подальшого впровадження нових Державних стандартів загальної середньої освіти; реалізації експериментальної роботи педагогічного колективу з питання «Розвиток інклюзивного середовища у Запорізькій області» (науково-педагогічний експеримент МОН України в рамках пілотного проекту Благодійного фонду Порошенка); реалізації Програми розвитку і функціонування української мови в Запорізькій області на 2016-2020 рр.
Ураховуючи зміст проблемної методичної теми району «Створення умов для розвитку професійної мобільності та самовдосконалення педагогічних працівників у підвищенні ефективності навчально-виховного процесу на засадах компетентнісного підходу», з метою підвищення рівня навчально-виховної роботи, системного підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у 2018-2019 н.р., забезпечення їх готовності до опрацювання проблемних питань педагогічної діяльності, методична робота школи у поточному навчальному році була спрямована на розв’язання методичної теми «Методичний та психолого-педагогічний супровід освітнього процесу в школі з інклюзивною формою навчання в умовах впровадження та реалізації Концепції «Нова українська школа» (ІІІ етап)» та виконання наступних завдань:
· забезпечення відповідної структури методичної роботи кількісному і якісному складу педагогічних кадрів;
· формування у педагогічних працівників стабільного інтересу до актуальних проблем психолого-педагогічної науки, прогресивного досвіду, збільшення кількості вчителів, які беруть участь у масових формах методичної роботи;
· використання оптимальних форм і методів методичної роботи з педагогічними кадрами, адекватних сучасним цілям і змісту методичної роботи;
· забезпечення цілеспрямованого, безперервного підвищення професійної компетентності педагогічних працівників;
· вивчення й впровадження інновацій, інтерактивних форм і методів навчання  у практику діяльності педагогічних і керівних працівників;
· підвищення рівня методичного забезпечення роботи педагогічних працівників з
· обдарованими та здібними дітьми;
· вивчення та розповсюдження  перспективного педагогічного досвіду;
· розвиток соціальної активності вчителів, рівня загальної і педагогічної культури.
З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва роботою у вересні 2018 року було затверджено склад шкільної методичної ради, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, складено план роботи над методичною темою, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи шкільних методичних об’єднань на 2018-2019 н.р.
Мета, завдання, напрямки, структура, форми методичної роботи закладу у 2018-2019 н.р. визначались з урахуванням диференційованого підходу до потреб учителів, результатів діагностики кількісного і якісного складу педагогічних працівників та визначеного нею різного рівня професійної майстерності педагогів.
У рамках реалізації науково-методичної теми у 2018-2019 н.р. педагоги школи були залучені до роботи у творчих групах «Інклюзія – вимога часу», «Впровадження концепції «Нова українська школи» на основі педагогіки партнерства і компетентісного підходу – стратегічне завдання сучасного вчителя», «ІТ-компетентність як складова професійної педагогічної майстерності сучасного вчителя», «Лабораторія «Майстер-клас», брали участь у тренінгах «Комунікативна культура педагога», «Індекс інклюзії в Новій українській школі», «Формування професійних компетентностей учителя».
З метою підвищення методичного рівня професійної компетентності вчителів були проведені теоретичні, методичні, психолого-педагогічні семінари «Гуманізація освітнього середовища в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа» та впровадження нового Державного стандарту початкової освіти», «Шляхи формування освітніх компетентностей учнів», «Методична грамотність як умова успішної педагогічної діяльності», «Формування компетентності саморозвитку шляхом самоосвітньої діяльності здобувачів освіти», «Особливості конфліктів, що виникають у закладі освіти».
Педагогічні працівники закладу систематично підвищують рівень фахової майстерності шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації на базі КЗ «ЗОІППО» ЗОР, участі у семінарах, тренінгах, майстер-класах, шкільного, районного, міського, обласного рівнів.
У 2018/2019 навчальному році відкрито 14 інклюзивних класів, в яких навчається 38 учнів з особливими освітніми потребами, із них навчається в 1-4 класах – 25 учнів. Організація навчального процесу в інклюзивних класах супроводжується діяльністю асистентів учителя (8 педагогів), учителів-дефектологів (2 педагоги). Результатом роботи педагогів школи над методичною темою став практико-зорієнтований захід для курсантів ЗІППО, у рамках якого директор Магльована О.П. поділилася досвідом з організації навчального процесу в освітньому закладі з інклюзивною формою навчання, психолог Слинько М.А. провела тренінг з психологічної підтримки учнів з особливими освітніми потребами; учитель початкових класів Чернявська О.В. провела відкритий урок в інклюзивному класі з використанням ІК-технологій. Представники педагогічного та батьківського загалу в травні 2019 року взяли участь у міській конференції «Досвід впровадження інклюзивної освіти в місті Запоріжжя. Формування сімейного світогляду в межах реформування освітньої системи».
Відповідно до положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.08.1998 р. №305, згідно з планом роботи школи, з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу, створення належних умов для виявлення та підтримки талановитої молоді, розвитку її інтересів, нахилів та природних обдарувань у школі була налагоджена система роботи з обдарованими та здібними учнями, що забезпечило участь найбільш обдарованої учнівської молоді у І-ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад, у конкурсах різноманітного спрямування як на шкільному, так і на районному та обласному рівнях.
Педагогічний колектив закладу впродовж 2018-2019 навчального року здійснював належну роботу для забезпечення результативності навчально-виховного процесу, оволодіння учнями базовими, загально-навчальними вміннями і звичками, які були спрямовані на розвиток індивідуальних здібностей кожної дитини та створення умов самореалізації.
З метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді у школі було проведено І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін в умовах достатньої організації та відповідно графіка.
У другому етапі брали участь 8 учнів, що становить 11,3% від загальної кількості учнів 8-9, 11 класів. Аналіз робіт учасників ІІ етапу олімпіад свідчить, що більшість учнів має глибокі знання з основ наук, уміє правильно давати оцінку явищам і подіям, чітко й грамотно висловлювати свої думки. Слід відмітити окремих учнів, які досягнули найкращих результатів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін: Слинько Дар’я, 9-А клас (ІІ місце, правознавство, ІІІ місце, російська мова), Ніц Ельза, 9-А клас (ІІ місце, англійська мова), Давиденко Вікторія, 10-А клас (фізична підготовка)
Результати участі учнів школи у районних, міських, обласних та міжнародних конкурсах наведено у таблиці:

Конкурс
Результат
Районний етап
Конкурс знавців рідної мови ім. П.Яцика
ІІ місце, 5 клас
Конкурс знавців української мови ім. Т.Шевченка
ІІ місце, 5 клас
Районний фестиваль Дружин юних пожежників

Змагання з футболу «Шкіряний м’яч»
V місце
Змагання з гандболу
ІІ місце
Змагання з волейболу
ІІІ місце
«Олімпійське лелеченя»
І місце
«Диво-шашки»
І місце
«Козацький гарт»
ІІ місце
Чирлідинг
ІІІ місце
Конкурс на кращу ялинкову прикрасу
ІІІ місце
Символ Олександрівського району
ІІ місце
Міський етап:

Міський турнір «Юний історик»
ІІІ місце
«Арт-барви Запоріжжя»
І; ІІ місце
«Земля наш спільний дім»
І місце
Міська виставка з інклюзивної освіти в Козак-Палац

Мистецька пектораль «Моя рідна школа – школа майбутнього»
Гран-прі конкурсу
Енергозбереження
Почесні грамоти
Танці китайського пензля
Персональна виставка в Центрі Національних культур Запорізької ОУН
Обласний етап:

ДСНС очима дітей
І місце
Космічні фантазії
І; ІІ; ІІІ місця
Моя новорічна мрія
І; ІІ місце
Кращий пожежник
ІІ; ІІІ місця
Писанковий рай
І місце
Знай і люби свій край
І; ІІІ місце
Україна – єврпейська країна
І місце
Всеукраїнський етап

Знай і люби свій край
Участь
Зоологічна галерея
Участь
Кращий пожежник
Участь
Міжнародні конкурси

Конкурс з англійської мови «Грінвіч»
Золото - 2, бронза - 2

Упродовж 2018-2019 навчального  року  атестовано 10 педагогічних працівника (26% від загальної кількості).  Чергову атестацію пройшли 9 педагогічних працівника,  позачергову – 1:
·        вчителі української мови та літератури - 1;
·        вчителі російської мови та літератури – 1;
·        вчителі англійської мови - 1;
·        вчителі історії - 1;
·        вчителі біології, хімії - 1;
·        вчителі фізики – 1;
·        вчителі фізичної культури – 1;
·        вчителі початкових класів - 2;
·        психолог - 1.
Протягом навчального року проведено 4 засідання  атестаційної комісії ЗЗСО № 3, на яких  були розглянуті матеріали з атестації 10 педагогів закладу освіти.
За результатами атестації атестаційною комісією І рівня та атестаційною комісією територіального відділу освіти Олександрівського району педагогічним працівникам було
·        присвоєно кваліфікаційні категорії:
- «спеціаліст другої категорії» - 3;
- «спеціаліст першої категорії» - 1;
- «спеціаліст вищої категорії» - 1;
·        присвоєно педагогічне звання:
«старший учитель» - 1;
·        відповідають  раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям:
- «спеціаліст вищої категорії» - 5;
·        відповідають  раніше присвоєним педагогічним званням:
- «старший учитель» - 2;
- «учитель-методист» - 2.


Позитивні результати праці за навчальний рік
Завдання для вдосконалення:

-         організація методичної роботи у  закладі освіти забезпечила належний рівень навчально-виховного процесу
-         посилити роботу над впровадженням сучасних технологій навчання кожним педагогом;
-         активізувати участь педагогів у професійних конкурсах різних рівнів
                  
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Рівень навчальних досягнень учнів на кінець 2018/2019 навчального року

2018/2019 навчальний рік закінчило 303 учні. Із них 25 учнів 1-А класу не оцінювалися, усі засвоїли навчальний матеріал в обсязі, передбаченому програмою та Державним стандартом.
Усі учні 2-4 класів мають результати річного оцінювання середнього (40%), достатнього (50%) та високого (10%) рівнів, учнів з результатами початкового рівня немає.
Якість знань учнів початкових класів становить - 60%. Найкращі результати мають учні 4-А класу – ЯНД – 71% (учитель Чала С.С.), 3-А класу – ЯКН – 69% (учитель Двоєзерська М.В.), 2-А класу – ЯНД – 67% (учитель Чернявська О.В.). Найнижчі результати мають учні 3-Б класу  - ЯНД – 47% (учитель Пашковська Н.А.).
5-9 класи закінчило 148 учнів. Якість знань учнів 5-9 класів становить 36%. Найкращі результати показали учні 5-Б класу – ЯНД  - 47%; (класний керівник Миленко В.М.); 6-А класу – ЯНД – 33% (класний керівник Літвішко Н.М.). Найнижчі результати навчання виявили учні 8-А класу – ЯНД  - 8% (лише 2 учні) (класний керівник Давидова Л.М).
10-11 класи закінчило 29 учнів. Якість знань учнів 10-11 класів становить 28%. Якість знань учнів 11-А класу становить 40% (класний керівник Карпова Л.Б),  учнів 10-А класу – 21% (класний керівник Сердюк Н.В.).


ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Психологічна служба закладу здійснювала свою роботу за такими напрямками:
-         психодіагностична робота (групова та індивідуальна форма);
-         консультаційна робота;
-         корекційно-відновлювальна та розвивальна робота (групова та індивідуальна форма);
-         психологічна просвіта;
-         психопрофілактика;
-         організаційно-методична робота;
-         навчальна діяльність.
Організація роботи базувалася на поєднанні таких компонентів: психологічного супроводу розвитку учнів; заходів, спрямованих на реалізацію державних, регіональних програм, наказів та рішень; запиту і специфіки навчального закладу; власного плану діяльності.
Протягом навчального року здійснювався психологічний супровід особистісно-зорієнтованого навчально-виховного процесу щодо набуття учнями життєво важливих ресурсів. Належна увага приділялась психодіагностичній та корекційно-розвиваючій роботі.
Проблемна тема, над якою працювала психологічна служба школи у 2018-2019 н.р. «Створення сприятливих психологічних умов для спільної діяльності всіх суб’єктів навчально-виховного процесу з метою виховання компетентного випускника школи з активною життєвою позицією», яка безпосередньо пов’язана з проблемною темою закладу.
Основною метою діяльності психологічної служби у 2018-2019 н.р. було визначено створення належних психолого-педагогічних умов для повноцінного розвитку учнів до навчання в школі.
Протягом року виконувались наступні завдання:
-  науково-методичне і практичне забезпечення діагностичної та корекційно-розвивальної роботи;
-  психологічне вивчення учнів протягом всього періоду навчання з метою створення для них індивідуального підходу;
-  забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення;
-  профілактика та корекція відхилень в інтелектуальному і психофізичному розвитку;
-  профілактика негативних тенденцій серед учнівської молоді;
-  сприяння підвищенню психологічної культури та компетентності педагогічних працівників, учнів, батьків;
-  формування всебічного особистісного розвитку учнів, зміцнення і захисту їх психічного здоров’я;
-  сприяння оптимізації навчально-виховного процесу та поліпшенню психологічного клімату в педагогічному та учнівському колективі;
-  сприяння гармонізації взаємодії і взаєморозуміння між учнями і вчителями, між батьками і дітьми шляхом організації корекційно-відновлювальних та розвивальних заходів;
-  сприяння створенню умов для формування в учнів мотивації до самовиховання і саморозвитку, орієнтації на здоровий спосіб життя.
У зв’язку зі складною соціально-політичною ситуацією в країні, перед психологічною службою закладу стояли наступні завдання:
-  надання психологічної та соціально-педагогічної допомоги постраждалим, переселеним, біженцям, членам їх сімей і родичам загиблих в ході АТО;
-  забезпечення індивідуального психологічного супроводу всіх без винятку учнів зазначених вище категорій;
-  надання учням зазначених категорій необхідної корекційної, реабілітаційної і соціально-педагогічної допомоги від пережитого протягом навчального року.
Завдання виконані на належному рівні.
Для підвищення професійної компетентності вчителів психологічною службою були підготовлені тематичні виступи на педагогічних радах йоперативних нарадах.
Для дітей, які мають труднощі у взаємодії з оточуючими, проводилась корекційно-розвивальна робота «Хочеш змінити світ – почни з себе», «Зниження емоційної напруги та рівня тривожності»; для подолання труднощів у спілкуванні з однокласниками в учнів 7-х класів були проведені заняття з елементами тренінгу за темою «Конфлікти».
          Були створені індивідуальні картки психологічного супроводу учнів, у які були занесені дані про дітей та результати діагностування пізнавальної сфери, типу мотивації, розвивальної роботи. За результатами спостережень за учнями та діагностичними даними надані відповідні рекомендації усім учасникам навчально-виховного процесу. Проводилася робота з дітьми, які належать до «групи ризику» (особливості поведінки, акцентуації характеру, відносини в сім’ї та учнівському колективі, а також діти з високим і підвищеним рівнем тривожності). Здійснювався психологічний супровід обдарованих та здібних дітей.
         Учителям, учням та батькам надані рекомендації щодо стабілізації емоційного стану дітей перед екзаменами, психологічної підготовки до ЗНО та державної підсумкової атестації.

Позитивні результати праці за навчальний рік
Завдання для вдосконалення:

-         усі заплановані заходи реалізовані;
-         належна увага приділялася дітям з ООП, надавалася консультативна допомога батькам дітей з ООП та вчителям, які працюють в інклюзивних класах;
-         налагоджена робота з ІРЦ, ЗОІППО
-         продовжити роботу щодо психологічного супроводу реалізації завдань інклюзивного навчання

ВИХОВНА ТА ПОЗАКЛАСНА РОБОТА
         Виховання – багатогранний і складний процес, значення якого неможливо переоцінити. Він передбачає формування у дитини єдиної системи цінностей і соціальних компетенцій. А це і ставлення до себе і своїх батьків, до природи, суспільства, своєї країни тощо.
         Метою виховної роботи школи є виховання громадянина України – носія цінностей та загальнолюдських надбань.
         Виховна система школи передбачає реалізацію наступних завдань:
-  формування в учнів правової свідомості, виховання громадської відповідальності, культури поведінки та свідомої дисципліни;
-  виховання відповідального ставлення до навчання та до праці, розширення політехнічного світогляду й підготовка до свідомого вибору професії;
-  фізичне удосконалення, зміцнення здоров’я і формування в учнів санітарно-гігієнічної культури;
-  формування в учнів естетичної культури, розвиток умінь створювати прекрасне навколо себе, розвиток художніх здібностей і талантів дітей;
-  виховання в учнів політичної свідомості, розвиток суспільної активності, формування основ громадського світогляду.
Для реалізації цих завдань у школі розроблено план виховної роботи та окремі плани класних керівників, які були затверджені на засіданні методичного об’єднання класних керівників. Ці плани охоплюють усі напрямки виховання, передбачені «Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів», та включають у себе календарні заходи, конкурси щодо втілення національних програм, заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя та ін.
         Працюючи над реалізацією концепції виховної роботи закладу, педагогічний колектив протягом 2018-2019 н.р. організував і проводив різноманітні заходи, що забезпечували виховну роботу в усіх її напрямках.
         Виходячи з проблемного питання виховної роботи школи, а саме «Здійснення родинно-сімейного виховання та його результативність», пріоритетним напрямком виховання в минулому навчальному році був напрямок «Ціннісне ставлення до суспільства та держави», але при цьому не ігнорувалися й інші напрями виховання.
         Реалізація основних завдань і принципів громадського виховання здійснювалась в ряді пріоритетних напрямків.
І. Ціннісне ставлення до себе.
         Виховними досягненнями цього напрямку є вміння цінувати себе як унікальну і неповторну особистість, прагнення бути фізично здоровою людиною. У зв’язку з цим проведено бесіди: «Азбука безпеки» (7-8кл), «Я учасник дорожнього руху» (9,11 кл), бесіди «Про шкідливі звички», «Здоровий спосіб життя», «Бережи здоров’я змолоду».
ІІ. Ціннісне ставлення до людей.
         Виховними досягненнями цього напрямку є знання та розуміння особистих, родинних, громадянських, національних та загально людських цінностей. У зв’язку з цим проведено морально-етичні бесіди «Даруймо радість людям», відзначено Всесвітній день матері «Матір – символ добра на Землі».
ІІІ. Ціннісне ставлення до праці.
         Виховним досягненням цього напрямку є усвідомлення соціальної значимості праці в житті людини, повага до людей праці. У зв’язку з цим у школі проведено роботу «Книжкової лікарні», бесіди «Усі професії важливі, обирай свою», «Мої здібності», «Як обрати професію».
IV. Ціннісне ставлення до природи.
         Виховними досягненнями цього напрямку є усвідомлення вихованцями себе як невід’ємної частини природи, взаємовідносин людини та природи, бережливого ставлення до природи. У зв’язку з цим проведено конкурс малюнків «Туризм – другий відпочинок школярів», виставка-конкурс осінніх композицій «Подарунки природи», трудові десанти.
V. Ціннісне ставлення до культури і мистецтва.
         Виховним досягненням цього напрямку є знання  про види мистецтва та засоби їх виразності. У зв’язку з цим було проведено шевченківський тиждень, день рідної мови.
VI. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.
         Формування в учнів комплексу особистісних якостей та рис характеру, які є основою специфічного способу мислення та спонукальною силою повсякденних дій поведінки. Для цього в школі проводилися бесіди «Символи моєї держави», «Я – громадянин України».
         Також діє учнівське самоврядування. З метою зміцнення учнівського колективу, розвитку громадської активності учнів, забезпечення якості кожного з них  в управлінні справами класу, школи налагоджено роботу з учнівського комітету та комісій: навчальної, дисципліни і порядку, культмасової. Але в цьому році учнівське самоврядування працювало з меншим результатом, причиною чого можна назвати те, що президент та його команда  навчались у 11 класі, що не давало змоги повністю зануритись до роботи в учнівське самоврядування, а займатися особистими справами для підготовки до вступу в ВНЗ.
         Методоб'єднання класних керівників мало на меті підвищити загально педагогічну  фахову майстерність класних керівників, надати їм методичну допомогу. Слід відзначити, що необхідно і надалі звернути увагу на проведення відкритих виховних годин, своєчасне складання плану виховної роботи.
         У школі склалася належна робота з профілактики правопорушень серед учнів школи. Контроль за відвідування  учнями школи ведеться класними керівниками у класному журналі, а також черговими учнями, які заповнюють журнал обліку відвідування та ведуть записи про запізнення учнів на заняття. Працює Рада з профілактики правопорушень.
        
У 2018-2019 н.р. були проведені традиційні свята:
-         День знань;
-         День здоров’я;
-         Місячник «Увага, діти на дорозі!»;
-         Свято Золотої Осені (конкурс-вистава поробок);
-         Свято Миколая;
-         Шевченківські уроки;
-         Вахта пам’яті;
-         Свято Матері;
-         Свято Останнього дзвоника;
-         Урочисте вручення документів про освіту.

Позитивні результати праці за навчальний рік
Завдання для вдосконалення:

-                     заплановані заходи реалізовано;
-                     випадків правопорушень серед учнів закладу освіти не виявлено
-         розробити систему моніторингу рівня вихованості учнів

РОБОТА ДОПОМІЖНИХ СЛУЖБ

Допомогу педагогічному колективу, учням закладу освіти надавала бібліотека закладу, яка функціонує в пристосованому приміщенні, та медіатека на ЗЗСО №1.
У школі протягом 2018-2019 н.р. працювала  медична сестра Галумова Н.Б. Медичний кабінет був повністю обладнаний та забезпечений медикаментами для надання першої долікарняної допомоги.
Санітарний стан приміщень підтримувався технічними працівниками ЗЗСО № 1.
Позитивні результати праці за навчальний рік
Завдання для вдосконалення:

-       налагоджено чітку роботу із книгокористування між класними керівниками та бібліотекою
-     активізувати роботу шкільної бібліотеки з формування читацького інтересу шляхом проведення різноманітних позакласних заходів

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. 2 рази на рік складаються та поновлюються списки учнів соціально незахищених категорій. Кількість дітей у них становить:
·        позбавлених батьківського піклування – 5;
·        інвалідів – 21;
·        сім’ї, що потрапили в складні життєві умови – 19;
·        діти з малозабезпечених сімей – 10;
·        діти осіб, визначених учасниками бойових дій – 4;
·        діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах – 38;
·        діти з багатодітних родин – 20;
·        діти, що мають статус внутрішньопереміщених осіб, - 12.
         Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. Для них була організована участь у новорічних заходах з подарунками, безкоштовне відвідування вистав у БК, циркових вистав, оздоровлення у дитячих таборах. Діти з пільгових категорій за кошти місцевого бюджету мали змогу оздоровитися у дитячих оздоровчих таборах. З опікунами дітей, позбавлених батьківського піклування, підтримується постійний зв'язок класними керівниками, практичним психологом, соціальним педагогом та адміністрацією школи.
Позитивні результати праці за навчальний рік
Завдання для вдосконалення:

-         ведеться належна робота з профілактики негативних явищ, зміцнення власного здоров’я, розвивальна робота з набуття вмінь та навичок спілкування.
-       продовжити роботу колективу та адміністрації щодо дотриманням чинних нормативних документів у галузі захисту та підтримки дітей особливих соціальних категорій

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА

         Профорієнтаційна робота має бути спрямована на формування психологічної готовності учня до трудової діяльності. Важливо заздалегідь дізнатися, чи відповідають професійні інтереси випускників їх здібностям та особливостям характеру.
         Серед учнів 9-А класу  було проведено діагностування за методикою ОДАНІ -2, ДДО, Голанда, які є важливим та дуже корисним етапом профорієнтаційної роботи. Методика виявляє не тільки професійний тип особливості, але її характерологічні властивості, допомагає учневі усвідомити свої потенційні можливості та перспективи професійної діяльності. Також  батькам випускників було запропоновано анкету, яка мала на меті дослідити побажання саме батьків.
         Для профорієнтаційної роботи запрошувались представники навчальних закладів І-ІІ та ІІІ – IV рівня акредитації. 

Позитивні результати праці за навчальний рік
Завдання для вдосконалення:

-          усе заплановане з питань проведення профорієнтаційної роботи протягом навчального року реалізовано
-      активізувати профорієнтаційну роботу вже з 4 класу закладу освіти


СПІВПРАЦЯ З БАТЬКАМИ

         Виховання учня у школі і сім’ї – щоденний нерозривний спільний процес, тому в ЗЗСО №3 велика увага приділяється роботі з батьками. Педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої спостереження заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.
         Хочу подякувати батькам за надання благодійної допомоги школі. За всі надходження та їх використання звітує батьківський комітет.
Позитивні результати праці за навчальний рік
Завдання для вдосконалення:

-       відпрацьовано новий формат проведення батьківських зборів;
-       батьки – активні учасники соціально вагомих проектів закладу освіти
-     активізувати роботу батьків  щодо контролю за рівнем навчальних досягнень дітей та відвідування занять

ЗБЕРЕЖЕННЯ Й ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ

         У школі дотримуються норм санітарного законодавства та медичного обслуговування учнів, проводиться профілактика різних видів захворювань: туберкульозу, гострих респіраторних захворювань, опорно-рухового апарату, офтальмологічних проблем, шлунково-кишкових захворювань, інфекційних хвороб та ін.
         Своєчасно забезпечується медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів, Державними санітарними правилами і нормами.
         На початку навчального року класні керівники заповнили листки здоров’я, провели цифрове і кольорове маркування шкільних меблів, перевірили дотримання санітарних норм освітлення навчального закладу і класних приміщень.
         Медичною сестрою систематично проводився аналіз стану здоров’я учнів, про що своєчасно інформація доводилась батькам учнів.
         Протягом навчального року проводились поглиблені профілактичні медичні огляди учнів, за результатами яких було проведено моніторингове дослідження щодо виявлення патологій.
         За результатами поглиблених медичних оглядів (проба Руф'є) школярів був здійснений розподіл учнів за станом здоров’я на групи занять фізичною культурою. Переведення дітей із спеціальної медичної групи та з підготовчої до основної і навпаки здійснювалось лише після медичного обстеження медичним працівником за згодою батьків або осіб, які їх замінюють. Протягом 2018-2019 н.р. в основній групі з фізкультури займалося 67 учнів 1-11 класів, у підготовчій групі – 201 учень; у спеціальній групі – 22 учні. Від занять фізичною культурою було звільнено на підставі медичних довідок 9 учнів.
         Відповідно до чинного законодавства України протягом 2018-2019 н.р. школа забезпечувала безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, формувала гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів та працівників школи.
         У школі є медичний пункт, який згідно з Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів обладнано всім необхідним.
         Учителі школи раз на рік проходять медичний огляд. Для проведення оздоровчої роботи серед учнів, учителів створено кабінет реабілітації.  Для пропаганди здорового образу життя серед учнів та педагогічного колективу адміністрація школи створила відповідну матеріальну базу (тренажери). Матеріальну базу створювали силами батьків, БФ «Освіта», депутатськими коштами (депутат Ревчук О.А.)

Позитивні результати праці за навчальний рік
Завдання для вдосконалення:

-       організація освітнього процесу в закладі освіти відповідає основним вимогам  Державних санітарних правил і норм
-       посилити роз’яснювальну роботу серед батьків учнів  щодо  відповідальності за вчасне проходження їх дітьми медоглядів та отримання  необхідних мед. довідок;
-       учителям-предметникам при плануванні навчального процесу враховувати дані листків здоров’я

СТАН ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

         Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного  процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу закладу освіти з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації закладу освіти. Наказом по школі було призначено відповідального за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі – Сорочан Ольга Ігорівна, сплановані відповідні заходи.
         На початку навчально року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Проводяться цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Питання охорони праці та попередження травматизму постійно знаходиться на контролі в адміністрації. 
         Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов  навчання. 
Стан травматизму за звітній період:
-   під час освітнього процесу - 3 учні,
-   побутові травми з учнями/вихованцями -  1 учень,
-    нещасні випадки з працівниками невиробничого характеру – 0.
Позитивні результати праці за навчальний рік
Завдання для вдосконалення:

- чітко налагоджено роботу щодо проведення інструктивно-роз’ яснювальної   роботи серед учнів стосовно питань БЖД та охорони праці серед працівників закладу освіти  
- систематично проводити  цільові інструктажі з БЖД для  учнів, урізноманітнюючи форми проведення (зустрічі, відео- перегляди, лекторії посадових осіб тощо)


ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Протягом 2018-2019 н.р. адміністрація та батьківська громада закладу освіти.
Фінансовий звіт за БФ «Освіта»:
-         Підписка періодичних видань – 4788 грн.
-         Інтернет – 2750 грн.
-         Жалюзі вертикальні – 9900 грн.
-         Покриття для підлоги – 10594,86 грн.
-         Ремонт теплолічильника – 510 грн.

Поповнення матеріальної бази за державною субвенцією:
-         ремонт кабінету №15 (НУШ) – 140 000 грн.
-         ноутбук та принтер для кабінету української мови;
-         комплект меблів для 1-го класу НУШ, ноутбук для вчителя, ламінатор;
-         інтерактивні дошки – 2 шт.;
-         крісла для релаксації – 4 шт.;
-         планшети для інклюзивного навчання – 25 шт.;
-         принтер МФУ для інклюзивного навчання – 10 шт.;
-         роздатковий матервіал для інклюзивного навчання;
-         велотренажери для корекційних занять з фізкультури – 2 шт.

Фінансова допомога депутатів:
-         депутат Ревчук О.А. – 50 000 грн., ремонт коридору ІІ поверху;
-         депутат Чумаченко І.М., придбання лав, сміттєвих урн, зелених насаджень, відсіву;
-         депутат Богуслаєв В.О., висадка зелених насаджень силами Мотор-Січ на суму 12 000 грн., автотранспортні послуги – 3685,87

Адміністрація закладу освіти разом з колективом вчителів, працівників, батьків постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Бухгалтерами централізованої бухгалтерії планово проводиться інвентаризація майна. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються або оприбутковуються.
        
Позитивні результати праці за навчальний рік
Завдання для вдосконалення:

-     робота адміністрації,  колективу, міської ради та батьків  дозволили на належному стані утримувати заклад освіти протягом року;
-     провести ремонтні роботи  в кабінетах 1-2-х класів відповідно до вимог НУШ
-         - відкрити світлу сенсорну кімнату для дітей з ООПУПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
         Упродовж року управління закладом освіти здійснювалося згідно з річним планом роботи ЗЗСО №3, планом внутрішньошкільного контролю та календарними планами вчителів-предметників і планами виховної роботи класних керівників. Така система планування забезпечує координацію діяльності всіх ланок освітнього процесу, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток закладу освіти.
 У закладі освіти в наявності всі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та навіть їх проектами.
Контрольно-аналітична робота є невід’ємною складовою роботи адміністрації закладу і проводиться з метою надання методичної допомоги педагогічним працівникам. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу у колективі
Протягом навчального року адміністрацією використано багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу. Згідно з планом роботи на рік об’єктами контролю були:
·  виконанням вимог нормативно-правових актів у галузі освіти;
·  організація навчально-виховного процесу;
·  забезпечення належного рівня навчальних досягнень учнів, розвитку інтелектуальних і творчих здібностей школярів;
·  методична служба закладу освіти;
·  учителі, що атестуються;
· стан викладання української мови, англійської мови, основ здоров’я, математики в 1-4 класах;
· стан викладання української мови в 5-11 класах, математики в 5-6 класах, основ правознавства в 9-А класі, курсів за вибором «Основи демократії, 11», «Основи критичного мислення, 10», «Живи за правилами, 8», фізична культура в 5-11 класах;
· стан роботи педколективу з діловою документацією;
· підготовка до ДПА та ЗНО;
· стану відвідування занять;
· стан дотримання навчальної дисципліни.
Результати перевірки були висвітлені в довідках й узагальнені наказами по школі, рішеннями нарад при директорі, педагогічних рад, донесені до відома вчителів, розроблені шляхи усунення недоліків перевірки.
Ураховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою близький до демократичного, оскільки більшість рішень приймається на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. У свої роботі дотримуюсь партнерських  стосунків із колегами, адже ми робимо одну справу і маємо бути зацікавлені в цьому. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль  здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. 


  Позитивні результати праці за навчальний рік
Завдання для вдосконалення:

-                     управління закладом будується на демократичних засадах;
-                     річний план роботи закладу освіти реалізовано
-                    ширше залучати до контрольно-аналітичної діяльності керівників предметних МО, батьківську громадськість

ЗАВДАННЯ ШКОЛИ НА 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Спрямувати зусилля на реалізацію таких проблем:
Методична проблема:
«Методичний і психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу у школі з інклюзивною формою навчання в умовах впровадження та реалізації концепції «Нова українська школа»
Виховна проблема:
«Формування патріота і громадянина, національно свідомої, цілісної, гармонійно розвинутої особистості, здатної до адаптації в суспільстві».

З цією метою:
·     забезпечити якісну роботу методичної ради, методичних об’єднань та творчих груп педагогів закладу;
·     сприяти впровадженню в практику роботи школи сучасних освітніх технологій, передового педагогічного досвіду вчителів закладу, міста, області, держави;
·     проводити системний, цілеспрямований моніторинг усіх напрямків навчально-виховного процесу закладу;
·     продовжити роботу з подальшої інформатизації навчально-виховного процесу. Забезпечити якісне та своєчасне наповнення необхідною інформацією системи управління освітою (ІСУО);
·     забезпечити виконання плану проходження вчителями школи курсів підвищення кваліфікації на 2019-2020 навчальний рік;
·     відповідно до плану атестації педагогічних працівників на 2019-2020 навчальний рік провести атестацію вчителів згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників;
·     створити необхідні умови для активної роботи з обдарованими учнями  шляхом залучення їх до участі в інтелектуальних конкурсах, предметних олімпіадах різних рівнів, змаганнях  тощо;
·     забезпечити соціальний захист учнів та працівників школи;
·     підвищити ефективність роботи з попередження дитячого травматизму як під час навчально-виховного процесу так і поза межами школи;
·     забезпечити якісну підготовку випускників школи до проходження зовнішнього незалежного оцінювання;
·     посилити спрямованість виховної роботи на формування у дітей та молоді любові до Батьківщини, громадянських  якостей;
·     популяризувати культурне розмаїття, історичну спадщину країни, рідного краю; формувати історичну пам’ять підростаючого покоління; забезпечити духовну єдність поколінь;
·     сприяти формуванню духовно-моральних взаємин між усіма учасниками навчально-виховного процесу, толерантного ставлення до представників інших народів, культур і традицій, до однолітків, батьків, інших людей; вихованню пошани та любові до культурного спадку свого народу та мистецтва, культивуванню кращих рис української ментальності: працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, відповідального ставлення до природи;
·     активізувати застосування сучасних форм і методів правової та превентивної освіти, формуванню здорового способу життя, фізичного розвитку і культури, спрямованих на формування сталої відповідальної поведінки, імунітету до негативних впливів соціального оточення;
·     продовжити зміцнювати та вдосконалювати навчально-матеріальну базу школи, залучивши як бюджетні так і позабюджетні кошти.