Батькам


До уваги батьків

 

 Партнерська взаємодія Запорізької гімназії №3 та батьків учнів здійснюється відповідно до чинного законодавства та локальних нормативних документів:
 • Закон України «Про освіту». Стаття 55. Права та обов’язки батьків здобувачів освіти

 1. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини.

2. Батьки здобувачів освіти мають право:

· захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;
· звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;
· обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;
· брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;
· завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;
·  брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;
·  отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, у тому числі щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності; 
·  подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу; вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

3. Батьки здобувачів освіти зобов’язані:

· виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

·      сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

·      поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

·      дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

·      формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

·      настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

·      формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

·      виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

·      дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності);

·      сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування); 

 • виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти. 


Докладніше: https://kodeksy.com.ua/pro_osvitu/statja-55.htm


 


Закріплення території обслуговування за 
Запорізькою гімназією №3 
Запорізької міської ради  


        На виконання законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 №684 (зі змінами) «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів» в частині закріплення територій обслуговування за закладами загальної середньої освіти, наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 №367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2018 за №564/32016, для реалізації прав громадян України на здобуття повної загальної середньої освіти та згідно з рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 23.11.2021 №433 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 26.11.2018 №525 «Про організацію обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів у м. Запоріжжі», наказу департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 01.12.2021 №357р «Про закріплення території обслуговування за закладами освіти м.Запоріжжі у 2022 році», наказу територіального відділу освіти Олександрівського району від 02.12.2021 №258р «Про закріплення територій обслуговування за закладами освіти Олександрівського району у 2022 році» Запорізька гімназія №3 Запорізької міської ради для здобуття початкової та базової середньої освіти обслуговує таку територію: 

просп. Соборний 59, 70, 72, 74, 84, 86, 88, 92, 96, 98, 98а, 100;

вул. Святого Миколая 30, 32, 34, 41, 41а, 45, 57, 61, 63, 67, 69, 71б, 71, 73;

вул. Приходська 56, 58, 60, 64;

вул. Жуковського 57, 59, 59а, 61, 61а, 63, 63а, 65, 69, 71, 73, 74, 75, 79, 83, 85, 87;

вул. Гоголя 62, 64, 66, 69,70, 73,74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 83, 85, 86, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 99 100,107, 109, 111, 119, 121, 143, 145, 147;

вул. Олександрівська 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,60,61, 62,63, 64,65, 67,68,74,76,77, 80, 82, 83, 84, 86, 87, 91, 93, 94, 96, 100, 102, 106, 108, 110;

вул. Глісерна 6;

вул. Академіка Чабаненко 7, 9, 11, 13, 21, 23, 25, 32, 34,36;

вул. Перша Ливарна 2, 4, 6, 8, 12,20, 27а, 29, 33,37,38, 39, 40, 41;

вул. Слобідська 53, 55, 57, 59, 61, 62,63, 64, 67,67а, 70,74, 76, 78, 80, 82; 

вул. Фортечна 49, 50, 51, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 67, 69.

Ознайомитися з відповідними наказами можна за посиланням 

Відповідно до вимог Санітарного регламенту та концепції «Нова українська школа» кабінети початкових класів оснащені сучасними меблями, комп’ютерною технікою, мультимедійними комплексами. Для організованого та пізнавального проведення перерв у закладі діє комплекс «Інтерактивна підлога».

 

Успішній адаптації учнів перших класів до нових умов навчання у закладі сприяють сенсорна кімната, кабінет дефектолога-логопеда, кабінет психологічного розвантаження, тренажери.  

 

Розвинути творчі здібності молодших школярів покликаний гурток декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва «Вечорниці».

У Запорізькій гімназії №3 працює група подовженого дня для учнів 1-х класів. Режим роботи: 12.00. – 18.00.


 

Права та обов'язки
 батьків (або осіб, які їх заміняють)

Відповідно до Розділу V Статуту закладу освіти виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини. На батьків учнів покладається відповідальність за здобуття ними повної загальної середньої освіти. Батьки за власною ініціативою та на добровільних засадах можуть надавати Запорізькій гімназії №3 благодійну допомогу відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації.
Батьки учнів та особи, які їх замінюють, 
мають право:
 • захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси своїх дітей;
 • обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;
 • брати участь у громадському самоврядуванні Запорізької гімназії №3, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування Запорізької гімназії №3;
 • завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у Запорізькій гімназії №3 та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;
 • брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;
 • отримувати інформацію про діяльність Запорізької гімназії №3, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у Запорізькій гімназії та його освітньої діяльності;
 • створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів;
 • звертатися до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
 • приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності Запорізької гімназії №3;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Запорізької гімназії №3;
 • на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування Запорізької гімназії №3 та у відповідних державних, судових органах.

   Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і 
зобов'язані:

 • виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;
 • сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
 • дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
 • формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;
 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності);
 • своєчасно повідомляти адміністрацію освітнього закладу про можливість відсутності або хвороби дитини;
 • створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
 • забезпечувати дотримання дітьми вимог цього статуту.
     У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених чинним законодавством України, Запорізька гімназія №3 може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав. 
   Відвідування дитиною закладу освіти не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.Поради батькам 

Профілактика шкідливих звичок серед дітей і підлітків 

 

У наші дні наркоманія стала хворобою незахищених верст суспільства, а точніше,  найслабших його членів. Наркоманія – це психічне захворювання людей, які не зуміли сказати “Ні”. Вживання наркотиків було відоме ще в давнину. Ейфорія й неадекватні веселощі, а потім дивне заціпеніння, (стадії наркотичного сп’яніння) після вживання зілля з різних рослин неодмінно супроводжували грецькі вакханалії, релігійні свята мешканців джунглів Амазонки або верв їв Нілу.
Наркотики – це група речовин, які приводять до виникнення особливого стану – ейфорії, (стану фальшивої радості, райдужних, але необгрутованих марень, що супроводжуються приглушенням почуття відповідальності). Наркотики викликають підвищену, ненормальну, надмірну активність, психічне й рухове збудження. До наркотичних речовин належить опіум, героїн, морфін, марихуана, різні болезаспокійливі речовини.

Фактори, які впливають на початок уживання наркотиків серед молоді
    Молодь приваблює поширена помилка, начебто споживання наркотиків – ознака сучасного модного устрою життя.
    Психологи вважають, що споживання наркотиків – один із щаблів віддалення від реального життя. А наступна – самогубство. Серед інших причин можна назвати такі: 
- погані стосунки в родині, з близькими й друзями;
- антисоціальна поведінка й гіперактивність дітей;
- дружба з однолітками, які вживають наркотики;
            - нелюбов до школи, не успіхи в навчанні;
            - економічні й соціальні труднощі;
            - погане оточення й розлад у суспільстві;
            - зміна місця навчання й проживання;
            - доступність наркотиків;
            - вживання наркотиків батьками;
            - позитивне ставлення до наркотиків;
           - спроба заглушити наркотиком біль чи втекти від неприємності.
        Більшість людей, які вживають наркотики, ставлять себе вище за суспільство, його закони й норми, вважаючи себе найобдарованішими особистостями. Причина такої зарозумілості криється й в особливості дії багатьох наркотичних речовин.
        Під час наркотичної ейфорії, крім підйому настрою, відчуття веселощів і радості, виникають викривлення в сприйнятті не тільки ситуації та стосунків людей, але й форми предметів, кольору, простору, часу й звуку. Творчі натури, які використовували наркотичне сп’яніння для стимуляції натхнення, загинули в розквіті років. Шлях багатьох рок-музикантів та співаків, видатних акторів і художників обірваний наркотиками.
    Чому важко позбутися споживання наркотиків? Бо переше, з чим стикається наркоман, - це потреба постійно збільшувати дозу для досягнення кайфу. Це
відбувається при вживанні більшості наркотиків, особливо тих, які містять опій. Постійне збільшення дози для отримання “задоволення” створює важко розв’язувані або зовсім не розв’язувані фінансові проблеми. По-друге, ефект сп’яніння. Розслаблення й комфорту дуже швидко зникає зовсім. Ін’єкції починають здійснювати тільки стимулювання. З’являється відчуття припливу сил, яких насправді стає дедалі менше й менше.

Як визначити, що людина перебуває у стані наркотичного сп’яніння?
             1. У людини різко звужені (іноді сильно розширені) зіниці. 
2. Рухи сповільнені, порушена координація, що можна перевірити, наприклад, попросивши пройти розподільною смугою декілька метрів.
3. Реакція при сприйнятті й відповіді на поставлені запитання уповільнена, своє ім’я та прізвище, говорить невиразно, мовлення її важко розібрати.
      4. Поведінка зазвичай розвізна, продиктована надмірними веселощами або навпаки, пригніченістю.
       5. Людина неадекватно оцінює події, що відбуваються.
    Дуже швидко настає повне психологічне виснаження. Загальне виснаження організму в результаті вживання наркотиків настає вже через 2-3 роки. Людина втрачає здатність до найменших фізичних і психічних навантажень. Настає остаточна моральна й інтелектуальна деградація – повний розпад особистості. Повністю втрачаються попередні почуття й інтереси. Єдиною турботою стає добування будь-якими засобами й способами наркотику.

Куди звертатися по допомогу?
      У разі появи симптомів наркозалежності необхідно звернутися по допомогу до батьків, класного керівника, соціального педагога, шкільного психолога, до фахівців наркологічного відділення своєї поліклініки. Майже в усіх містах України при звичайних поліклініках є наркологічні відділення, де подають медичну допомогу анонімно й безкоштовно.
      

Які комунікативні вміння криються за вимогою про готовність дитини до школи? 
«Язик до Києва доведе», — стверджує народна мудрість. Цей вислів певною мірою стосується і підготовки дитини до першого класу. Адже одна із умов успішної адаптації дитини до навчання у школі — розвинені комунікативні вміння 
      Готовність дитини до школи не залежить від того, як вона вміє читати чи рахувати. Ці вміння не визначають і те, як дитина адаптуватиметься у першому класі. Чи не основний компонент впевненої адаптації у школі — особистісна готовність навчатися. А вміння спілкуватися — один із найважливіших аспектів особистісної готовності дитини. Звісно, йдеться не про те, що дитина має бути душею компанії, а про вміння взаємодіяти з людьми і розв’язувати свої проблеми. 
   За якими показниками можна визначити, чи вміє дитина спілкуватися? Зосередимося, на чотирьох уміннях: відрекомендуватися, ставити запитання, просити про допомогу і надавати допомогу. Звісно, це не всі комунікативні вміння, але саме на них слід звертати особливу увагу.

Уміння відрекомендуватися, або навички самопрезентації

 
Це вміння прийти в новий колектив і привітатися, щось про себе розказати. Інколи дитина заходить у клас, опускає голову, піднімає плечі й чекає, коли хтось інший підійде до неї і скаже: «Привіт! Як тебе звати?»

Уміння ставити запитання
Школа — нове місце для дитини: там нові класи, нова їдальня, роздягальня, а ще — багато нових людей. Недивно, що дитина губиться в школі в прямому і переносному значенні. Якщо вона може запитати, то завжди з легкістю знайде свій клас, їдальню, актовий зал чи вихід зі школи і почуватиметься впевнено.

Уміння просити про допомогу
      

Дитина почула завдання і не знає, як його розв’язувати. Можливо, вона не зрозуміла запитання або не може полічити. Насамперед, їй важливо усвідомити, що саме незрозуміло. Це складний когнітивний процес, але його можна опанувати. Також важливо хоча б просто визнати, що щось не вдається. Діти бояться просити про допомогу. Бояться почути на свою адресу негативну оцінку чи несхвалення, а також не хочуть здаватися гіршими за інших, тому і роблять вигляд, що все зрозуміли.

    
Наразі існує два тренди у вихованні: «емоційний інтелект» та «пріоритет дитини у сім’ї». Вони мало поєднуються у виховних уявленнях конкретної сім’ї, а ще менше — у сімейному та суспільному вихованні. Батьки заради дитини залишають свою кар’єру та інтереси, бо малюк — найголовніше в житті. Відтак підпорядковують усе життя родини інтересам, режиму і розкладу секцій і гуртків дитини. Коли батьки живуть за такими правилами, у дитини не виникає бажання комусь у чомусь допомагати, тобто не існує навіть основи, щоб таке бажання виникло. Тому не варто дивуватися, що на прохання допомогти дитина щиро дивується: «А чому я маю допомагати?», «Як це — допомагати?» Утім, дитина навчатиметься в групі однолітків, які згодом можуть стати згуртованим колективом. Чи зуміє вона стати членом цього колективу, залежить від уміння спілкуватися і, зокрема, допомагати іншим.

П’ять потенційних проблем першокласника: як їх уникнути

Перегляньте п’ять найпоширеніших проблем, з якими стикаються першокласники, і попрацюйте на випередження, аби ваша дитина уникнула їх

 Стрес

Труднощі в навчанні