Учням


Права та обов'язки учнів 

Відповідно до Розділу V Статуту закладу освіти учні (здобувачі освіти) 
мають права на: 
 • якісні освітні послуги;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 • відзначення успіхів у своїй діяльності;
 • свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької,
 • наукової і науково-технічної діяльності тощо;
 • повагу людської гідності;
 • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю учнів;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • отримання загальної (початкової, базової середньої) освіти у відповідності до Державних стандартів освіти;
 • здобуття позашкільної освіти у підрозділі позашкільної освіти Запорізької гімназії відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;
 • вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів;
 • участь у науково-дослідницькій, експериментальній та інших видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, змаганнях тощо;
 • користування навчальною, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною та лікувально-оздоровчою базою закладу;
 • отримання додаткових платних освітніх послуг, особливі умови утримання (на умовах платних послуг відповідно до законодавства України);
 • участь у роботі органів громадського самоврядування закладу;
 • участь в обговоренні і внесення власних пропозицій щодо організації освітнього процесу, дозвілля учнів, вихованців;
 • участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;
 • повторну атестацію з метою покращення оцінки з предметів інваріантної та варіативної частин освітньої програми згідно діючих нормативних вимог;

зобов'язані:
 • виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності;
 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності);
 • підвищувати свій загальний культурний рівень;
 • брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та освітньою програмою Запорізької гімназії, цим статутом;
 • дотримуватися вимог законодавства, моральних норм;
 • виконувати вимоги педагогічних та інших працівників освітнього закладу відповідно до вимог цього статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;
 • дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників освітнього процесу;
 • дотримуватися правил особистої гігієни;
 • дбати про честь, імідж та ділову репутацію Запорізької гімназії №3.

      За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов'зків, порушення цього статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до вимог чинного законодавства України.
       Учні Запорізької гімназії №3 можуть залучатися за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.
      Учні Запорізької гімназії №3 забезпечуються медичним обслуговуванням, що здійснюється медичними працівниками, які входять до штату Запорізької гімназії №3 або відповідних закладів охорони здоров'я, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
      Відповідальність за організацію харчування учнів у Запорізькій гімназії №3, додержання вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм покладається на засновника і директора Запорізької гімназії.


Шкідливі звички: куріння, алкоголізм, наркоманія

 


          Тютюн — це однорічна рослина з родини пасльонових, висушені листки якої після спеціальної обробки подрібнюють і використовують для куріння. До складу листків тютюну входять такі речовини як нікотин, білки, вуглеводи, органічні кислоти, смоли і ефірні олії. Основна особливість тютюну, завдяки якій він відрізняється від інших рослин родини пасльонових, — вміст нікотину.

      Нікотин — одна з найсильніших рослинних отрут, основна складова частина тютюнового диму. У чистому вигляді це безбарвна оліїста рідина неприємного запаху, гірка на смак. Вона добре розчиняється у воді, спирті, ефірі й легко проникає крізь слизові  оболонки порожнини рота, носа, бронхів, шлунку. Смертельна доза нікотину для людини — 50-70 мг (1 мг на кілограм маси тіла). Людина дістає смертельну дозу нікотину, викурюючи 20-25 сигарет на день. Отруйність нікотину відчув кожний, хто взяв у рот першу в житті сигарету. Ніхто не може докурити першої сигарети до кінця. Цьому заважають запаморочення й нудота, а часом і неприємні відчуття, такі як інтенсивне слиновиділення, шум у голові, головний біль, серцебиття, загальна слабкість, тремтіння рук, блювання, діарея. Поступово організм пристосовується до нікотину і куріння не викликає таких неприємних відчуттів. Хоча отруєння організму триває, але довго воно ніяк не виявляється. Розпочати курити набагато легше, ніж покинути. Отож, краще не розпочинати.

Алкоголь і алкоголізм, їх шкідливий вплив


 

    Якщо в людини знижений самоконтроль та недостатній рівень культури, вживання алкогольних напоїв може стати системним, а доза спожитого алкоголю надмірною. Це зумовлює уявні комплекси негативних наслідків. Найтиповіші серед них – формування алкогольної залежності, а далі патологічних змін в усіх органах тіла людини. Це сприяє розвиткові тяжкого і небезпечного захворювання – хронічного алкоголізму. У травній системі алкоголь швидко всмоктується в кров і розноситься до клітин головного мозку. Це проявляється збудженням, радісним настроєм (ейфорією, балакучістю, тощо). Людина втрачає почуття самоконтролю, сорому, стає брутальною і може здійснити такі вчинки, які, перебуваючи у тверезому стані, ніколи не зробила б. Давно помічено, що люди, які мають згубну звичку до спиртного, частіше за інших хворіють на різні застудні хвороби органів дихання, тому що алкоголь ослаблює опірність організму. Поширена думка про корисність алкоголю як засобу, який підвищує апетит. Дійсно після вживання спиртних напоїв збільшується виділення шлункового соку і в більшості випадків покращується апетит.

    Проте, це може спостерігатися тільки спочатку, поки організм не перевантажений алкогольною отрутою. Системне вживання алкоголю призводить до того, що шлунковий сік, стимульований алкоголем, подразнює слизову оболонку шлунка і призводить до гастриту. Водночас з розвитком гастриту порушується функція підшлункової залози, що призводить до панкреатиту. Зловживання алкоголем призводить до виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки, до цирозу печінки та інших захворювань.

Алкоголізм спричиняє розвиток тяжкого і небезпечного захворювання – хронічного алкоголізму. Це, як правило, супроводжується суттєвим порушенням фахового і професійного рівнів, спотворенням життєвих пріоритетів і орієнтирів, руйнуванням особистості і, врешті-решт, соціальною, духовною і психічною деградацією, яка призводить до загибелі особи. Близько 5% підлітків, які почали вживати алкогольні напої в цьому віці, закінчують життя в наркотичному диспансері, психіатричній лікарні або “на вулиці”. Вирватись з цього виру дуже важко. Значно легше в нього не потрапити. І це залежить від вас, вашої волі, ваших переконань, вашого світогляду. 


Проблема наркоманії

        Найістотнішими причинами вживання наркотиків є цікавість, бравада, прагнення до незвичайних відчуттів, вплив оточення. При цьому стає очевидним, що цікавість підігрівається більш “досвідченими” товаришами і доповнюється власною самовпевненістю та наївністю початківця. Бажання випробувати незвичайні відчуття, спробувати щось, про що знають інші, підсилюється прагненням бути як усі, не виглядати білою вороною. Сприятливою умовою при цьому є відсутність батьківського контролю за життям і дозвіллям дитини.

        Факторний аналіз масивів інформації розкриває структуру причин:

 • “неблагополучна обстановка в родині.”
 • відбиття потреби молодої людини справитися зі стресом, змінити фізичний стан.
 • вплив інформації на ставлення молодих людей до наркотиків.
 •  відсутність знань про наслідки вживання наркотиків, а також перекручені цінності і пріоритети стають благодатним ґрунтом для впливу інформації, що створює позитивне ставлення молоді до наркотиків.