Нова українська школа (НУШ)Нормативно-правова база

1.     Концепція НУШ

2.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».

3.  Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.03.2018 №283 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи»«Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи».

Державні стандарти
1. Державний стандарт базової середньої освіти 5-9 класи Нової української школи (Постанова КМУ віж 30.09.2020 №898 " Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти")
2. Постанова КМУ від 21.02.2017 №87 “Про затвердження Державного стандарту початкової освіти“(застосовується з 1 вересня 2018 р. для учнів, які навчаються за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти).
3.    Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».

Нормативна база щодо впровадження модельних навчальних програм для 5-6 класів НУШ: 


Учителям та батькам пропонуємо ознайомитися з описом ключових ідей, інструментів і ресурсів концепції «Безпечна і дружня до дитини школа» (БДДШ). Модель БДДШ базується на системі показників, за якими здійснюється оцінювання рівня безпеки і комфорту закладу освіти, визначення його сильних і слабких сторін, комплексне планування заходів з удосконалення. Масове впровадження концепції БДДШ сприятиме розбудові безпечного, дружнього до дитини та інклюзивного середовища, реалізації реформи «Нова українська школа» та програми діяльності Кабінету Міністрів України на 2020 — 2025 роки.


Міністерство освіти і науки затвердило нові методичні рекомендації щодо оцінювання учнів початкових класів.

Наказ опубліковано на сайті МОН.

На заміну узагальненій бальній оцінці розробники пропонують використовувати вербальну оцінку окремих результатів навчання, яка, окрім оцінювального судження, може також називати рівень результату навчання.

Для уніфікації термінів і зручності їх використання введення оцінювальне судження пропонують називати вербальною оцінкою, а оцінювальне судження із зазначенням рівня – рівневою оцінкою. Обидві оцінки можна виражати як усно, так і письмово.

Для позначення рівня міністерство пропонує використовувати такі позначки:

  • П (початковий рівень);
  • С (середній рівень);
  • Д (достатній рівень);
  • В (високий рівень).

За рекомендацією, частіше варто використовувати саме вербальну оцінку. Вона підходить як для оцінювання особистих надбань учнів початкових класів, так і для об’єктивних результатів навчання. Рівнева оцінка може допускатися лише для результатів навчання учнів 34 класів (на підставі рішення педради).

У наказі також є орієнтовна рамка оцінювання за рівнями (додаток 2). Окрім того, запропоновані нові форми свідоцтв досягнень для 12 і 34 класів (додатки 2 і 3). ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ КЛАСНОГО ЖУРНАЛУ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НУШ - https://drive.google.com/file/d/1io4-bIgfXwD0PgfWLocMFQmESptmGbzq/view?usp=sharing

Формувальне оцінювання учнів, НУШ 
Оцінювання в Новій українській школі: ресурс для розвитку замість ...
Мета формувального оцінювання — корегувати діяльність педагога й учнів під час освітнього процесу, аби поліпшувати навчальні досягнення. Формувальне оцінювання передбачає вивчення прогалин чи недосягнутих результатів. Його не фіксують у класному журналі.

Формувальний підхід потребує психологічного перелаштування вчителя, зміни ставлення учнів і їхніх батьків до шкільних оцінок. Оцінювання — це конфіденційна інформація, яка стосується лише вчителя, дитини та її батьків, тобто педагоги не мають озвучувати навчальні досягнення учнів на батьківських зборах чи повідомляти їх публічно у вигляді рейтингів.

Формувальне оцінювання є основним у роботі вчителя, який навчає учнів з особливими освітніми потребами. Крім того, його мають застосовувати учителі початкових класів (Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу в Новій українській школі, затверджені наказом МОН від 20.08.2018 № 924).  
Одним з основних принципів формувального оцінювання є позитивність. Тобто аби зворотний зв’язок і результат навчання був позитивним, учитель має бути відповідно налаштованим — і коли викладає навчальний матеріал, і коли пропонує учню допомогу під час виконання завдань. Так учитель має змогу отримати більше інформації про те, що саме учні знають, як міркують, що і як вчать, а отже, має більше можливостей для корегування й удосконалення освітнього процесу.
Учителю слід застосовувати формувальне оцінювання на основі чітко сформованих і представлених учням критеріїв. Якщо він виявив помилку, однак вона не відповідає тому чи тому критерію, то враховувати її під час оцінювання не потрібно. При цьому вчитель має означити цю помилку та взяти її до уваги, а відтак — корегувати освітній процес, аби в подальшому її уникнути.
Науковці виокремили такі складові дієвого формувального оцінювання:
·      зворотний зв’язок у системі «педагог — учень»;
·      уміння учнів оцінювати свої знання самостійно;
·      корегування процесу навчання з урахуванням результатів оцінювання;
·      взаємооцінювання та активність учнів під час навчання;
вплив на мотивацію до навчання.
Алгоритм діяльності вчителя щодо організації формувального оцінювання
·      сформулюйте об’єктивні й зрозумілі для учнів навчальні цілі
·      створіть ефективний зворотний зв’язок
·      забезпечте активну участь учнів у процесі пізнання
·      ознайомте учнів із критеріями оцінювання
·      навчіть учнів аналізувати власну діяльність — рефлексувати
·      корегуйте спільно з учнями підходи до навчання з урахуванням результатів оцінювання
·      сформулюйте об’єктивні й зрозумілі для учнів навчальні цілі
·      створіть ефективний зворотний зв’язок
·      забезпечте активну участь учнів у процесі пізнання
·      ознайомте учнів із критеріями оцінювання
·      навчіть учнів аналізувати власну діяльність — рефлексувати
·      корегуйте спільно з учнями підходи до навчання з урахуванням результатів оцінювання
Якщо результати оцінювання свідчать про низький рівень навчальних досягнень чи несформованість компетенцій учнів, то вчитель має переглянути й корегувати:
·      стратегії викладання;
·      методи і прийоми навчання;
·      форми організації навчання;
·      розподіл часу на пояснення й закріплення матеріалу;
·      зміст та очікувані результати навчання;
планування уроків відповідно до концепції універсального дизайну в навчанні

11 компетентностей учнів початкових класів, НУШ

Батькам про Нову українську школу

 Про оцінювання в Новій українській школі

Вже незабаром перший дзвінок скличе всіх школярів до школи. 1 вересня 2018 року розпочнеться новий навчальний рік та впровадження Нової Української школи з 1 класу. Вчителі будуть вчити школярів не лише писати, читати і рахувати, а й навчать конструктивно виражати свої емоції та керувати ними, співпрацювати в парах і в групі, висловлювати свою думку, критично мислити, аналізувати, шукати різні варіанти рішень, мирно вирішувати конфлікти, брати на себе відповідальність за свої дії. Це так звані м’які навички (soft skills), визнані у світі як необхідна складова сучасної освіти, оскільки лише людина, яка володіє цими навичками і вміннями, може бути успішною в 21-му столітті.
Формувальне оцінювання ґрунтується не на кількісних (скільки помилок), а на якісних показниках. Наприклад, як працював учень, чи співпрацював з іншими, чи докладав зусилля, чи ставився до навчання з цікавістю. Це можливо оцінити лише через спостереження за роботою учня, а не перевірку результатів навчання. “Спостереження за навчальним поступом учнів та оцінювання цього поступу розпочинається з перших днів навчання дитини у школі і триває постійно. Невід’ємною частиною цього процесу є формування здатності дітей самостійно оцінювати власний поступ. Передбачається, що за результатами формувального оцінювання вчитель може підкорегувати навчальний процес, свою роботу, а також вибудувати індивідуальну освітню траєкторію учня.  
Оцінювання в Новій українській школі: ресурс для розвитку замість вироку Детальніше читати... http://nus.org.ua/view/otsinyuvannya-v-novij-ukrayinskij-shkoli-resurs-dlya-rozvytku-zamist-vyroku/
Як по-новому оцінюватимуть учнів перших класів. Детальніше читати тут... http://nus.org.ua/articles/yak-po-novomu-otsinyuvatymut-uchniv-pershyh-klasiv/

Просто про складне. Що варто знати батькам  про новий Закон "Про освіту"

UPD: Новий закон “Про освіту” було ухвалено. Під час засідання Верховної Ради депутати вносили правки “з голосу”  зокрема, була відновлена норма, що була проголосована у першому читанні, щодо мінімального розміру заробітної плати у 3 мінімальні заробітні платні – тобто більше 9 600 тисяч. Невдовзі ми проаналізуємо всі правки та напишемо оновлення.

Детальніше читати...http://nus.org.ua/questions/prosto-pro-skladne-shho-varto-znaty-batkam-pro-novyj-zakon-pro-osvitu/

Перший клас – за новими правилами. Про що новий Порядок зарахування учнів

5 травня 2018 року Міністерство юстиції погодило нашумілий Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів.
Його головна мета – запропонувати альтернативу вступним конкурсам у перші класи. Документ набуде чинності 8 травня, тож “Нова українська школа” підготувала аналіз того, як відтепер зараховуватимуть дітей у перші класи.
Детальніше читати...http://nus.org.ua/questions/u-pershyj-klas-za-novymy-pravylamy-pro-shho-novyj-poryadok-zarahuvannya-uchniv/

4 головні статті про те, якою буде Нова українська школа

Перші висновки вчителів пілотних шкіл та закордонний досвід, на який орієнтується реформа.  Освіторія зібрала для вас матеріали, що допоможуть краще зрозуміти концепцію Нової української школи.
Переглянути за посиланням: https://osvitoria.media/experience/4-golovni-statti-pro-te-yakoyu-bude-nova-ukrayinska-shkola/


Перші відгуки вчителів і батьків про пілотувння нового Стандарту початкової освіти

Роман Шиян: "Ми готували Стандарт так, аби все починалось від зацікавленості дитини"

Сім книжок для сучасних батьківБатькам майбутніх першокласників: змінився порядок прийому дітей до школи

Після прийняття нового закону “Про освіту”  змінився і порядок прийому дітей до першого класу.  Відтепер ніяких конкурсних відборів. За новим законом, за кожною школою закріплять певну територію, майбутні першокласники, які проживають на території обслуговування школи  матимуть право на першочергове зарахування до неї.
Міністерство освіти і науки нині працює над новими умовами зарахування дітей. Однак деякі положення до закону ще досі не прописані, тому і у батьків, і в педагогів виникає чимало запитань. 
Зараз відомо, що закріплена школа буде одна, а не дві-три найближчі. Також, можливо, спростять зарахування в школу, якщо там вже навчаються старші брат або сестра дитини. Для дітей з особливими потребами буде окрема процедура. Що стосується пільгових категорій, поки складно сказати. Але я сумніваюся, що для них будуть окремі умови зарахування“, – каже співавтор нового закону, аналітик центру CEDOS Ірина Когут. – У початкову не буде відбору, по гімназії поки не визначено, але, ймовірно, теж не буде. По ліцею відбір можливий, але яка процедура – теж не визначено поки. Установи зможуть існувати як об’єднання початкової школи, гімназії та ліцею або в інших конфігураціях, але ліцеї існуватимуть окремо”.
Інформацію про прив’язку шкіл за певними адресами варто очікувати у березні у навчальних закладах та на сайтах  районних управлінь освіти. У квітні і травні будуть приймати документи від дітей за місцем проживання, а після 1 червня – за наявністю вільних місць від інших.
Однією з цілей нового порядку зарахування у початкову школу є рівномірний розподіл навантаження на вчителів і формування класів до 30 дітей.  Ознайомитися з наповнюваністю усіх київських шкіл можна на сайті Освітня карта Києва.
Новий закон передбачає, що протягом 5 років школи змінять статути і стануть відповідати трьом передбаченим типам навчальних закладів – початковій школі, гімназії (5-9 класи) і ліцею (10-12 класи). Також  впроваджуватиметься програма навчання молодшої школи “Нова українська школа”, яка стане обов’язковою для усіх незалежно від спеціалізації і можливо замінить в тому числі експериментальні, такі як “Росток” і “Інтелект України”.
Джерело:http://pedpresa.ua

Батькам - першим учителям своїх дітей

У вересні 2017 року розпочалося пілотне впровадження нового Державного стандарту загальної початкової освіти.  Це важливий  попередній етап реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа». З вересня 2018 року всі першокласники країни навчатимуться за новим стандартом. Перш ніж нові підходи будуть впроваджені в масштабах країни, їх відпрацюють у 100 ретельно відібраних школах. Неможливо досягти успіху без тісної взаємодії між учителями, керівниками шкіл і батьками.
Запрошуємо батьківську спільноту до участі та співпраці. Адже майбутнє наших дітей залежить від якості нашого партнерства.
ДОЛУЧАЙТЕСЯ ДО ЗМІН!

Стартувала реєстрація на онлайн-курс для вчителів НУШ

На сайті студії онлайн-освіти EdEra стартувала реєстрація на обов’язковий онлайн-курс для вчителів Нової української школи, які візьмуть перші класи у 2018 році.
Про це повідомили на сайті МОН.
Зареєструватись на “Онлайн-курс для вчителів початкової школи” можна за цим посиланням. Поки що можна ознайомитися зі структурою курсу, функціоналом платформи, а також вступними роликами лекторів, що читатимуть матеріал. Детальніше про реєстрацію читайте у цьому додатку.
Ми спеціально запустили реєстрацію на курс раніше, ніж має розпочатися саме навчання. Це має допомогти слухачам звикнути до платформи, дасть змогу спокійно зареєструватися та освоїтися“, – розповів засновник студії онлайн-освіти EdЕra Ілля Філіпов.
Навчання на курсі розпочнеться після затвердження урядом нового Державного стандарту початкової освіти.  Про точну дату старту курсу повідомлять окремо.
Також цей курс буде відкритим для всіх охочих.
Кожен вчитель, який хоче опанувати методики компетентнісного навчання, або, наприклад, батьки школярів, можуть пройти навчання. У разі успішного закінчення курсу вони отримають електронний сертифікат. Успішність оцінюватиметься за виконання теоретичних і практичних завдань, що отримуватиме слухач під час навчання“, – йдеться у повідомленні міністерства.
Такий сертифікат повинен отримати кожен вчитель НУШ. До того ж, проходження цього курсу зарахується як підвищення кваліфікації.
Курс складається з 6 модулів. Серед тем – Державний стандарт початкової освіти, управління класом, методики компетентнісного та інтегрованого навчання, інклюзивна освіта.
Окрім того, розроблено інтерактивний посібник-глосарій EdEra Books. Він містить короткі теоретичні відео та навчальні тексти з онлайн-курсу. Це зроблено для того, щоб вчителі мали швидкий доступ до методичної інформації.
Кожен експерт, який брав участь у створенні курсу, – справжній професіонал. Я переконана, що перегляд цього курсу буде корисним не лише для вчителів Нової української школи, а й для кожного, хто працює з дітьми чи має власних дітей-школярів“, – зазначила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.
Курс створено спільно МОН, студією онлайн-освіти EdEra, громадською спілкою “Освіторія” та іншими партнерами.
Нагадаємо, МОН винесло на громадське обговорення проекти Типової навчальної програми початкової школи.
Підручники, які використовуватимуть для першачків у новому навчальному році, почнуть укладати після затвердження Кабміном нового Державного стандарту початкової загальної освіти. Новий Державний стандарт початкової загальної освіти зараз узгоджується в Кабміні.
У 2017/2018 навчальному році 100 шкіл по всій Україні пілотують проект нового Державного стандарту початкової загальної освіти, а в 2018/2019 навчальному році за цим Стандартом будуть вчитись усі перші класи.
Ілюстрація: скріншот проморолику “Онлайн-курсу для вчителів початкової школи”
Джерело: http://nus.org.ua


Немає коментарів:

Дописати коментар