Методична робота

2. Матеріали педагогічних рад

Листопад, 2019.
Тема: "Шляхи формування толерантного ставлення до дітей з ООП в освітньому середовищі школи як провідного напрямку реалізації Концепції НУШ"

Зміни, які відбуваються у суспільстві – економічні, політичні, соціальні, демографічні, – стосуються також і закладів освіти, потребуючи адаптації освітнього середовища та освітнього процесу до потреб кожної людини.
Створення повноцінних умов для отримання освіти дітьми з урахуванням їхніх психофізичних особливостей слід розглядати як основне завдання в області реалізації прав на освіту дітей з особливими освітніми потребами.
Тому заклад освіти має забезпечувати максимально зручне для всіх учасників освітнього процесу середовище, яке відповідає основним принципам інклюзивної освіти, рівності та поваги до прав людини.
У закладі освіти мають бути створені умови, що гарантують можливість:
· досягнення запланованих результатів освоєння основної освітньої програми початкової та загальної середньої освіти всіма здобувачами освіти, які навчаються;
· використання звичайних і спеціальних шкал оцінювання навчальних досягнень учня з ООП відповідно до його особливих освітніх потреб;
· індивідуалізації освітнього процесу щодо дітей з ООП;
· цілеспрямованого розвитку здатності дітей з ООП до комунікації та взаємодії з однолітками;
· виявлення і розвитку здібностей учнів з ООП через систему позакласної та позашкільної освіти;
· залучення дітей з ООП до доступних інтелектуальних та творчих змагань, науково-технічної творчості і проектно-дослідницької діяльності;
· використання в освітньому процесі сучасних корекційних технологій, адекватних особливим освітнім потребам дітей з ООП. 
Ознайомитися зі шляхами формування толерантного ставлення до дітей з ООП в освітньому середовищі школи як провідного напрямку реалізації Концепції НУШ можна за посиланням:

 Січень, 2020.
Тема: "Використання цифрових технологій у навчальному процесі школи з інклюзивною формою навчання як інструмент успіху НУШ"
Сучасна освіта проходить етап реформування, викликаний саме з розвитком комп`ютерних технологій. Так зване покоління Z спонукає подивитися на процес організації навчання по-новому, адже ці діти краще володіють навиками роботи з комп`ютером, ніж навиками писати чи грамотно висловлювати свою думку. Як організувати освітній процес із дотриманням вимог інформатизації інклюзивного освітнього простору, можна дізнатися з матеріалів педради за посиланням:

 Березень, 2020. Тема: "Розвиток емоційного інтелекту учнів в умовах реалізації концепції НУШ" 
Що таке "емоційний інтелект", які його складові, чи потрібно розвивати емоційний інтелект учнів і якими шляхами, як навчальні предмети сприяють розвитку ключових компетентностей учнів, серед яких важливми є конструктивно керувати емоціями, застосовувати емоційний інтелект, співпрацювати в команді? На ці питання знайти відповіді зможете, ознайомившись із матеріалами педради за посиланням: https://docs.google.com/presentation/d/1ga5GYQ8EmxxslW-fF5wj3po1PwckAiEHxntcLqznLhQ/edit?usp=sharing


3. Участь у міських методичних заходах 

Педагоги ЗЗСО №3 взяли активну участь у роботі ІХ Міської методичної виставки. З методичними матеріалами педагогів можна ознайомитися за посиланнямЗа матеріалами платформи Знайшов, освітнього порталу для учнів, батьків та вчителів, на якому можна знайти актуальні новини, підручники та інформацію про школи.


Немає коментарів:

Дописати коментар