Дистанційне навчанняДо уваги учнів та батьків!


 Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31.08.2022р. №376 «Про початок нового 2022/2023 навчального року в закладах освіти Запорізької області», рішення педагогічної ради від 29.09.2022 (протокол №1) освітній процес з 01.09.2022 року організовано з використанням технологій дистанційного навчання. 

 Класні керівники 1-9 класів:
- забезпечують облік відвідування учнями навчальних занять у дистанційному режимі в класних журналах (електронних);
- отримують від батьків учнів з особливими освітніми потребами згоду на проведення корекційних занять у форматі  Zoom-конференції.
Учителі 1-9 класів, учителі-предметники забезпечують своєчасне розміщення навчального матеріалу на платформі Google Classroom, надання посилань на Zoom-конференції для проведення онлайн занять.

 У 2022/2023 навчальному році для забезпечення організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання використовуються такі інструменти:
навчальне спілкування з учнями здійснюється через Zoom, Meet у форматі синхронних онлайнуроків; індивідуальних і групових консультацій;
- матеріали уроків в асинхронному режимі розміщуються на платформі Google Classroom;
- зворотній зв`язок з учнями та батьками здійснюється через електронні журнали на платформі "Нові знання" https://nz.ua/;
- рекомендовані ресурси для організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання: «Всеукраїнська школа онлайн» E-SCHOOL.net.ua (https://lms.e-school.net.ua), міська електронна освітня платформа School_Z (https://school-z.zp.ua/), платформа «Уміти» (https://umity.in.ua/resources/).

Для учнів, які мають протипоказання до занять з використанням комп’ютерної техніки,  готуються індивідуальні завдання на паперових носіях, які можна отримати на території закладу освіти за попередньою домовленістю про час і місце зустрічі в умовах карантинних обмежень. 
 Батьки учнів, які не мають технічного забезпечення для онлайн-навчання, можуть звернутись до адміністрації з заявою про  надання у тимчасове користування комп`ютерної техніки для організації онлайн-навчання дітей.

При дистанційному навчанні уроки можуть проводитись у синхронному та асинхронному режимі:
-      синхронний (онлайн уроки)
-      асинхронний (учасники взаємодіють між собою із затримкою у часі).
  Онлайн уроки проводяться за розкладом уроків, затвердженим директором ЗГ №3. 

Завдання з фізичної культури виконуються учнями тільки в присутності дорослих з дотриманням правил безпеки життєдіяльності та інструкцій учителя.
  
В умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації іншого характеру безперервна тривалість навчальних занять при організації дистанційного навчання у синхронному форматі не повинна перевищувати для учнів:

• 1-2 класів - 2 навчальних занять по 30 хвилин або 3 - по 20 хвилин;

• 3-4 класів - 2 навчальних занять по 45 хвилин або 3 - по 30 хвилин, або 4 - по 20 хвилин;

• 5-6 класів - 2 навчальних занять по 45 хвилин або 3 - по 35 хвилин, або 4 - по 25 хвилин;

• 7-9 класів - 2 навчальних занять по 45 хвилин або 3 - по 40 хвилин, або 4 - по 30 хвилин, або 5 - по 25 хвилин;


Ознайомитися зі Стратегією використання технологій дистанційного навчання закладу освіти можна за посиланням https://drive.google.com/drive/folders/1x3PCQwgSasRX7xDKVB-ux0EWCLKl1CJo?usp=sharing

ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК – ОПУБЛІКОВАНО ПОРАДИ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ


Європейський навчальний фонд (ETF) на платформі Open Space опублікував 10 порад щодо дистанційного навчання для вчителів:

1.    Приймайте етапи розвитку дистанційного навчання. Обмін досвідом між колегами сприятиме покращенню якості надання освітніх послуг.  Технології дистанційного навчання повинні вдосконалювати ваші професійні навички, а не змінювати. 

2.  Слідкуйте за результатами навчання, ставлення своїх учнів до такого навчання та своїм добробутом. Не намагайтеся давати більше інформації для учнів – краще менше, але з користю. 

3.   Використовуйте різні методи та прийоми під час дистанційного навчання. Для досягнення відмінного результату можна поєднувати стандартні методи із цифровими технологіями. Це надасть вашим урокам різноманітності, але водночас не забувайте про почуття міри.

4.  Плануйте свій час. Для кожного уроку близько 20 хв знадобиться  на викладення теоретичного матеріалу, а решта часу – для практики, застосування та закріплення матеріалу. Найважливіше, при будь-якій формі навчання, спілкування з учнями. Відеочати з учнями мають стати нормою.

5.   Розподіляйте великі завдання на етапи з чіткими часовими рамками. Так  учням легше й зрозуміліше опрацьовувати матеріал.  

6.  Мотивуйте себе та своїх учнів. Оцінюйте, вдосконалюйте кожен урок та насолоджуйтесь досягнутим успіхом. Будьте взірцем для наслідування та будьте в мережі в зазначений час. Не порівнюйте результати під час дистанційного навчання з тими, що прогнозували отримати в класі.

7.     Навчайтеся вчитися. Показуйте своїм учням, що ви готові до змін і вмієте використовувати в освітньому процесі сучасні технології. 

8.     Довіряйте керівництву та своїм співробітникам. Ваші досягнення будуть оцінені так само, як під час звичайних уроків.

9. Отримуйте зворотній зв’язок від колег та учнів. Відгуки від учнів, батьків та колег покращують якість уроків та збільшують зацікавленість до них.

10.  Насолоджуйтеся своєю професією. Ваша діяльність важлива для суспільства та країни. Ви впливаєте на розвиток та становлення майбутнього. 


      16 жовтня 2020 року набуває чинності Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти. Воно розширює можливості для дистанційного навчання учнів – як за дистанційною формою здобуття освіти, так і при використанні технологій дистанційного навчання в інших  формах здобуття освіти.
      Нове Положення було затверджено наказом МОН від 8 вересня 2020 року №1115 і зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 вересня 2020 року за №941/35224.
    “Ми розуміємо, що дистанційна освіта не може замінити справжнього очного навчання. Діти мають соціалізуватися, особливо в початковій школі. Через пандемію коронавірусу весь світ шукає альтернативні шляхи для економічного та соціального життя. І галузь освіти – не виняток, адже для нас важливо, щоб освітній процес тривав та був якісним і безпечним. Дистанційне навчання є перспективною сферою розвитку освіти в умовах її цифровізації. Водночас таке навчання у разі потреби дозволяє забезпечити індивідуальну освітню траєкторію здобувача освіти, а також неперервність освітнього процесу у випадках надзвичайних обставин, які об’єктивно унеможливлюють відвідування закладів освіти”, – зазначив т.в.о. Міністра освіти і науки Сергій Шкарлет. 
       Дистанційна форма здобуття освіти залишається виключно добровільною і потребує подання відповідної заяви про зарахування/переведення від батьків. Але відтепер для навчання за дистанційною формою учням не потрібно мати високий рівень навчання (10-12 балів) – таку можливість має будь-який учень для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії.
    Технології дистанційного навчання в різних формах здобуття освіти (денній, вечірній, педагогічному патронажі тощо) можуть використовуватися для проведення оцінювання, консультацій, вивчення окремих тем з предмета. 
    Також їх можна використовувати для надання додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг для осіб з особливими освітніми потребами, якщо в населеному пункті, де проживає учень, відсутні відповідні фахівці, що надають такі послуги. 
    Технології дистанційного навчання дозволяють продовжувати освітній процес під час карантину та інших надзвичайних обставин (без переведення учнів на дистанційну форму).
        У документі також врегульовано можливість організації змішаного навчання. Заклад освіти може визначити такий режим роботи, за якого учні почергово відвідують заклад освіти для очних занять, решту часу навчаючись дистанційно.
    Положення передбачає, що обов’язково мають враховуватися інтереси учнів під час дистанційного навчання:
 1. організація освітнього процесу має забезпечувати регулярну та змістовну взаємодію вчителів з учнями;
 2. під час дистанційного навчання мають створюватися умови для забезпечення повноцінної участі в освітньому процесі осіб з ООП з обов’язковим урахуванням індивідуальної програми розвитку;
 3. заклад освіти забезпечує регулярне відстеження результатів навчання учнів, а також за потреби надання їм підтримки в освітньому процесі;
 4. для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин, заклад забезпечує використання інших засобів комунікації, доступних для учнів – телефонного, поштового зв'язку тощо;
 5. організація освітнього процесу обов’язково здійснюється з дотриманням вимог щодо захисту персональних даних, а також санітарних правил і норм щодо формування розкладу навчальних занять, вправ для очей та постави, безперервної тривалості навчальної діяльності з технічними засобами навчання, часу для виконання домашніх завдань тощо. 
    З метою забезпечення прав педпрацівників у Положенні вказано, що організація дистанційного навчання має здійснюватися у межах їх робочого часу.
    У межах своєї автономії заклад освіти самостійно визначатиме механізм моніторингу і контролю якості дистанційного навчання в закладі освіти. Спосіб, у який керівник закладу здійснюватиме контроль за виконанням освітніх програм учнями та педпрацівниками, схвалюватиме педрада.
Головним завданням дистанційного навчання є розвиток творчих та інтелектуальних здібностей людини за допомогою відкритого і вільного використання всіх освітніх ресурсів і програм, у тому числі, доступних в Інтернеті. А оскільки Інтернет – це світова інформаційна мережа, то вона може бути одним із засобів дистанційного навчання, тому що її дані допоможуть учням (і викладачам) створити повну інформаційну картину з питань, що їх цікавлять.
Мережа Інтернет постійно розширює свої можливості, сервіси, розміщену з її допомогою інформацію, яка є значущою з точки зору освіти. Так, сучасні засоби телекомунікації, залучені майже в усі галузі освітньої діяльності, використовуються у процесі підготовки школярів, дають можливість появи нових форм освіти, без яких стає неможливим розв’язання постійно поновлюваного спектру завдань, що висуває сучасна освіта.
Дистанційне навчання дозволяє реалізувати такі принципи:
доступність навчання, а саме подолання фізичних обмежень людини, розширення аудиторії учнів;
індивідуальна спрямованість навчання, створення комфортних умов для школярів і вчителів, урахування індивідуальних психологічних особливостей (сприйняття, пам’яті, мислення), індивідуальний темп навчання;
розвиток інформаційної культури, навичок роботи із сучасними засобами інформатизації і телекомунікації;
соціалізація навчання, урахування особистісно-комунікативних особливостей учнів. 
Основними перевагами дистанційного навчання є: екстериторіальність, синхронний і асинхронний режими взаємодії учасників навчального процесу: викладач – учень, учень – учень, учень – навчальна група; можливість залучення до навчання спеціалістів із певних галузей; одночасне з вивченням інших предметів практичне засвоєння інструментів ІКТ – створення додаткових умов для впровадження ІКТ в освітні системи тощо. 

Нормативна та методична база використання технологій дистанційного навчання в умовах карантинних обмежень

 • Наказ МОН № 1115 від 08.09.2020 року «Деякі питання організації дистанційного навчання» - http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/77021/
 • Лист МОН України № 1/9-609 від 02.11.20 року «Щодо організації дистанційного навчання» - http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/77298/  

 • Важливі акценти щодо організації дистанційного навчання, опубліковано 02.11.2020 - https://mon.gov.ua/ua/news/vazhlivi-akcenti-shodo-organizaciyi-distancijnogo-navchannya  

 • Лист департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 29.10.2020 № 01.01-21/2540 «Про організацію освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти м.Запоріжжя» - https://drive.google.com/file/d/1rKlVuygDVY9bhTUQ1AP6-bRfb7yZAE--/view?usp=sharing 

 Методичні матеріали щодо організації дистанційного навчання:


         З розкладом занять, кодами доступу до платформи Google Classroom, відео коментарями щодо алгоритму підключення до платформи Google Classroom та Zoom  для кожного класу можна ознайомитися за посиланням на сайт "Дистанційне навчання в Запорізькій гімназії №3" https://olyadistan.wixsite.com/zp-zg3

  З графіком надання корекційно-розвивальних послуг для учнів 5-9 класів на період навчання з використанням технологій дистанційного навчання можна ознайомитися за посиланням https://docs.google.com/document/d/1g_fnsqSVRz8bFObqaWO6QsaImoYM3cOo_WlxCxoaYdc/edit?usp=sharing 

 
 6-й тиждень Всеукраїнської школи онлайн: розклад і теми уроків для ... Розширити власні знання з навчальних предметів можна, скориставшись матеріалами Всеукраїнської школи онлайн, розклад занять - за посиланням http://osvita.ua/school/school-online/Сервіси для вчителів


Он-лайн школа «На Урок» https://naurok.ua/
Безкоштовні ресурси для налаштування дистанційного навчання:
- https://coggle.it/  - найпростіший інтерфейс, можна зберегти зображення в форматі PNG або PDF
- https://www.xmind.net/  - чудово працює на платформах Windows / Mac / Linux.

Платформи для проведення онлайн уроків:
- https://classroom.google.com/  - простий, інтуїтивний інтерфейс. Приклад - https://www.youtube.com/watch?v=C9rN1vJZJkE
- https://myownconference.com.ua  – платформа для проведення вебінарів. У безкоштовному варіанті є можливість підключення до 20 осіб – підійде, якщо у вас підгрупа або в класі до 20 осіб (можливо в сільських школах).
- https://zoom.us/webinar  - проста в налаштуванні та реєстрації. В Youtube можна знайти безліч відео-пояснень, як працювати з платформою.

Створення завдань, тестів, пазлів, вікторин
-       Тестування учнів в онлайн-режимі https://www.classtime.com/uk/ та https://naurok.com.ua/test/about

Каталог електронних освітніх ресурсів для учнів та вчителів http://video.novashkola.ua/

Організація дистанційного навчання у школі
-       Задачі і тести з математики для 1 класу https://learning.ua/matematyka/pershyi-klas/
-       Завдання з математики для дитини (підготовка до школи, 1 клас, 2 клас, 3 клас, 4 клас) http://osvita.ua/school/70399/
-       Платформа для навчання математики, розроблена експертами з педагогіки https://www.matific.com/ua/uk/home/
-       Завдання з математики (дошкільнята, 1-10 класи)  https://learning.ua/matematyka/ 
-       Онлайн курси з математики https://naurok.ua/course/math
-       Формувальне оцінювання: https://www.youtube.com/watch?v=Agm21SkpbNs
-       Формувальне оцінювання:  https://www.youtube.com/watch?v=rN_7w3Sd3Eg
-       Формувальне оцінювання: https://www.youtube.com/watch?v=0YcO7KNKrwc
-       Формувальне оцінювання навчальних досягнень молодших школярів :https://www.youtube.com/watch?v=x-ToQQFy3NI
-       Лепбук. Онлайн-курс для вчителів початкової школи .І.Большакова
-       Сторітеллінг. Онлайн-курс для вчителів початкової школи  І.Большакова https://www.youtube.com/watch?v=2aYHz1U19U8
-       М.Пристинська Математика https://www.youtube.com/watch?v=Pc-gqUlsiR8

Сервіси для створення кросвордів, дидактичних ігор, головоломок, вікторин
1.       https://www.proprofs.com;
4.       https://learningapps.org;
5.       http://puzzlecup.com;

Сервіси для колективного збереження документів.
1.       https://docs.google.com;
3.       https://drive.google.com ;
4.       https://www.dropbox.com;

Сервіси для створення віртуальних класів.
1.       https://learningapps.org;
2.       https://www.edmodo.com;

Сервіси для створення інфографіки.
1.       http://vizualize.me/
3.       https://www.easel.ly/
5.       https://infogram.com/
6.       https://visual.ly/
7.       https://venngage.com/

Сервіси для організації віртуальних дошок
3.       http://en.linoit.com/
4.       https://ru.padlet.com /

Сервіси для створення хмари слів
1.       https://worditout.com/
3.       https://wordart.com/
4.       https://wordcloud.pro/

Сервіси для створення інтелект-карт
2.       https://bubbl.us/
3.       https://cacoo.com/
7.       https://mindnode.com/
9.       https://www.xmind.net/

Сервіси для створення стрічок часу

Фотосервіси

Онлайн відеоредактори

Сервіси для проведення онлайн опитувань
2.       https://quizlet.com/
3.       https://kahoot.com/
9.       https://nearpod.com/ 

Платформи дистанційного навчання

Платформа Moodle – безкоштовна відкрита система управління дистанційним навчанням. Дозволяє використовувати широкий набір інструментів для освітньої взаємодії вчителя, учнів та адміністрації закладу освіти. Зокрема, дає можливість:
·  представляти навчальний матеріал у різних форматах (текст, презентація, відеоматеріал, вебсторінка; урок як сукупність вебсторінок із можливим проміжним виконанням тестових завдань);
·  здійснювати тестування та опитування школярів із використанням запитань закритого (множинний вибір правильної відповіді та співставлення) і відкритого типу;
·   виконувати завдання учнями з можливістю пересилати відповідні файли.
Крім того, система має широкий спектр інструментів моніторингу навчальної діяльності учнів. Наприклад, щодо загального часу роботи учня з конкретним навчальним курсом, відповідними темами або складовими елементами навчального матеріалу, загальної успішності учня або класу під час виконання тестових завдань тощо.

Хмарні сервіси для спільної роботи учнів та вчителя

Хмарний сервіс Google-диск надає можливості створювати багатофункціональне користувацьке середовище, продуктивне та зручне для учнів та вчителів, для обміну файлами, структурування і збереження їх в одному місці.
Google-форма. Можна збирати відповіді учнів та учениць і потім проводити автоматичне оцінювання результатів тестування.
Classtime. Є бібліотека ресурсів, але є і можливість створювати запитання.
Learningapps. Дозволяє створювати вправи різних типів на різні теми або користуватися готовими.

Середовище Classroom дозволяє організувати онлайн-навчання, використовуючи відео, текстову та графічну інформацію, різні додатки Google. Учитель має можливість контролювати, систематизувати, оцінювати діяльність, переглядати результати виконання вправ, застосовувати різні форми оцінювання.

За потреби, завдання учнів та учениць можна контролювати через будь-який месенджер, що має відозв’язок (Zoom, Skype тощо). 

П’ять порад педагогу для ефективної дистанційної роботи

Алгоритм роботи в ZOOM - https://www.youtube.com/embed/U3gHtLWIjXs 

1. Оберіть інструменти

Визначтеся, як будете проводити онлайн-уроки, консультації, комунікувати з учнями. Можете створити власний блог, сайт, чат, використовувати месенджери чи спеціальні платформи.

Поширені веб-ресурси для дистанційного навчання:

·       Moodle — moodle.org

·       Google Classroom — classroom.google.com;

·       Zoom — zoom.us;

·       Classtime — classtime.com/uk;

·       ClassDojo — classdojo.com/uk-ua тощо.


2. Складіть план

Сплануйте дистанційну роботу. Впишіть у план час на уроки та консультації в режимі онлайн. Визначте, як і коли ви будете підтримувати зворотний зв’язок з учнями та їхніми батьками. Запропонуйте разом спланувати спільну роботу за такими пунктами:

·       тема та завдання;

·       час для зворотного зв’язку;

Під час зворотного зв’язку відзначайте успіхи, щоб зберегти мотивацію, давайте поради, хваліть, коли учень сам знаходить у себе помилки.

·       рекомендовані дата і час початку роботи над завданням та терміни його виконання;

·       посилання на навчальні матеріали та інструкції;

·       час на перевірку роботи.


3. Підтримуйте старання учнів

В умовах дистанційного навчання чимало матеріалу учні вивчають самостійно. Важливу роль відіграє формувальне оцінювання. Підтримуйте пізнавальний інтерес учнів та не забувайте позитивно їх мотивувати.


4. Враховуйте вікові особливості учнів

Коли створюєте навчальні матеріали, враховуйте вікові особливості ваших учнів. Під час дистанційного навчання варто скеровувати роботу школяра, допомагати самостійно розбиратися з тим, що він знає і вміє. Пам’ятайте, що учні довше опрацьовують матеріал, коли працюють самостійно. Перегляньте обсяг домашніх завдань.


5. Використовуйте інтерактивні навчальні матеріали

Використовуйте інтерактивні навчальні матеріали, які містять відео, текст, зображення, презентації, тести тощо. Сучасні діти засвоюють 20% з того, що бачать, 50% з того, що бачать і чують. Завжди більш виграшними є ілюстровані онлайн-уроки, що спонукають дитину до співтворчості, пошуку, дають їй роль дослідника. Завдання вчителя — зробити матеріал максимально доступним, цікавим, наочним і таким, що буде надихати на пізнання.
Школа онлайн: як карантин впливає на навчання?
Дистанційне навчання дітей на карантині:
рекомендації батькам

·   Пам’ятайте, що карантин — це не канікули. Намагайтеся правильно організувати робочий день дитини, щоб повернення з карантину до школи відбулося максимально комфортно.
·           Разом із дитиною створіть її режим дня й розклад. План — половина справи. Це допоможе дитині зорганізуватися, а ще — сприятиме розвитку в неї навичок тайм-менеджменту.
·     Під час складання режиму дня беріть до уваги розклад уроків, запропонований закладом загальної середньої освіти. Передбачте відпочинок між навчальними заняттями.
·     Ознайомтесь із графіком освітнього процесу та електронним ресурсом, на якому розміщений навчальний матеріал для класу, в якому навчається ваша дитина.
·   Налаштуйте комунікацію з класним керівником та педагогами через телефон,e-mail, месенджери, соціальні мережі, чати тощо.
·  Стежте, аби дитина працювала відповідно до розкладу уроків, виконувала всі завдання вчасно, не допускайте відставання. Спробуйте опанувати хоча б один урок спільно з дитиною.
·  Якщо треба виконати завдання і надіслати відповідь учителю, проконтролюйте дитину.
· Не намагайтеся підмінити вчителя: спонукайте свою дитину за необхідності звертатися по допомогу до вчителя. Однак підтримуйте дитину, коли вона намагається самостійно розв’язати складне завдання.
·  Не сваріть дитину, якщо вона щось не зрозуміла. Порадьте перечитати підручник або обговорити проблему з учителем під час онлайн-спілкування.
·  Якщо виникають запитання, скористайтесь форумом, щоб отримати відповідь. Не забувайте вказати, кому адресоване запитання чи прохання.
·   Стежте за навчальним навантаженням дитини під час онлайн-навчання.
·   Обов’язково виконуйте разом з дитиною вправи для очей.
· Якщо дитина залишається вдома на самоті, обов’язково нагадуйте їй правила безпечної поведінки. Проговорюйте її дії у разі виникнення надзвичайної або аварійної ситуації, травмування, отруєння, пожежі. Обговорюйте правила безпечної роботи в інтернеті тощо.
·  Власним прикладом мотивуйте дитину до самодисципліни.
· Підтримуйте дитину й пам’ятайте, що карантин — гарна нагода не лише навчатися, а й просто бути разом.

Рекомендації розробили фахівці Державної служби якості освіти України та її територіальних органів.

Дистанційне та домашнє навчання: як батькам організувати освітній процес

Дитина на домашньому або дистанційному навчанні? Щоб вона не перевтомлювалася та не втрачала мотивації, правильно організуйте освітній процес удома. Скористайтеся нашими порадами

Організуйте робочий простір

Щоб дитина могла зосередитися на завданнях, забезпечте її комфортним робочим місцем. Кімната, в якій вона буде навчатися, має добре провітрюватися. Усуньте чинники, що можуть відволікати, та сторонні шуми — вимкніть мобільний телефон, телевізор, намагайтеся голосно не розмовляти тощо.

Дотримуйтеся режиму дня

Для того щоб ефективно організувати освітній процес вдома, узгодьте розклад занять із режимом дня. Навіть якщо дитина не відвідує школу, їй варто продовжувати спати, їсти і гуляти у той самий час. Орієнтуйтеся на унікальність власної дитини. На дистанційному чи домашньому навчанні легше вибудувати гнучкий графік. Тож навчальні години можуть тривати більше або менше, залежно від віку та індивідуального темпу дитини. Пам’ятайте, що за комп’ютером складніше вчитися, тому перерва потрібна значно довша. Урок має тривати 35–40 хв, а перерва після нього — не менше 20 хв.  Складайте план занять на наступний день звечора і дотримуйтеся щодня однакових часових рамок.

Чергуйте навчальну діяльність із відпочинком

Пам’ятайте: в кожної дитини є інерція. Є діти, які все роблять швидко — пишуть, читають тощо, але при цьому швидко втомлюються. Таким дітям складні завдання треба давати на початку, а після уроку робити з ними зарядку чи проводити фізкультхвилинку. Дітям, що повільно «вмикаються» в роботу, треба спершу давати легші завдання, а потім складніші.

Контролюйте, щоб дитина робила перерви. Учні початкових класів стомлюються за 10–15 хвилин, підлітки — приблизно за пів години. Навчання невеликими блоками допомагає мозку краще зрозуміти та зберегти інформацію. День не має бути безкінечним виконанням домашніх завдань. Додайте фізичної активності — це поліпшує кровообіг, активізує фізіологічні процеси, а відтак допомагає сприймати, відтворювати й опрацьовувати інформацію.

Спробуйте з дитиною поєднувати рух із розумовою діяльністю. Наприклад, доки дитина читає, вчить щось напам’ять — сидить спокійно і зосереджено, а коли повторює чи відповідає на запитання — рухається.

Важливо, щоб під час відпочинку дитина не перебувала перед монітором смартфона, планшета чи комп’ютера. Рекомендований час роботи з гаджетом для дітей 7–12 років — 1 година на добу, 12–16 років — 2 години на добу.

Контролюйте освітній процес

Визначте часові межі, коли ви займаєтеся своїми справами, а дитина — своїми. Це допоможе знайти оптимальний рівень контролю. Як результат — дитина одночасно і відчуває підтримку батьків, і стає самостійнішою.

Учень початкових класів потребує від дорослих значної допомоги, наприклад, увімкнути пристрій, увійти в застосунок, прочитати інструкції, вводити відповіді тощо. Допоможіть дитині структурувати підхід до навчання, тобто складіть з нею план дій. Навчіть її розбивати велике завдання на маленькі частини.

Підлітку запропонуйте робити нотатки, щоб ліпше засвоювати та запам’ятовувати інформацію. Зауважте: що старша дитина, то більше вона має займатися самостійно.

Із 7 чи 8 класу долучайтеся до занять підлітка лише за потреби. Він здатен самостійно опановувати матеріал, здавати тести та організовувати своє навчання.

Не забувайте перевіряти, як дитина засвоїла інформацію, наприклад, ставте запитання за темою. Критерії успішного опанування матеріалу — розуміння правил, точно виконані математичні операції, грамотне письмо тощо.

Мотивуйте дитину

Мотивація може бути зовнішньою та внутрішньою. Зовнішня — це заохочення, як-то дозвіл пограти на комп’ютері, сходити в парк тощо. Внутрішня — пізнавальний інтерес дитини. Найефективнішою, незалежно від того, вдома навчається дитина чи ходить до школи, є внутрішня. Щоб розвивати і підтримувати внутрішню мотивацію дитини, цікавитеся її навчанням, хваліть за досягнення, навчіть ділитися проблемами, що в неї виникають.

Пам’ятайте: ваші заохочення та уважність показують дитині, що ви пишаєтесь нею і її зусилля не залишаються непоміченими.

Позбудьтеся негативу

Налаштуйте дитину позитивно сприймати навчальний матеріал. Хай замість «Це складно для мене, я не люблю читати» вона скаже собі «Так, це складно, але я впораюся». 

Плануємо режим дня учня, який навчається вдома: на що звертати увагу

Без розпорядку дня на дистанційному і домашньому навчанні не обійтися ані батькам, ані дітям. Він дає змогу почуватися комфортно і продуктивно навчатися. Головне правило, про яке слід пам’ятати, — під час навчання дитина не має перевтомлюватися.

Дитина має спати, харчуватися, відпочивати і готувати уроки в той самий час. Це дасть змогу зберегти її здоров’я і підтримати бадьорість. Не примушуйте виконувати завдання, якщо дитина відчуває навіть легку слабкість або нездужання. Обов’язково складіть з нею розпорядок дня, передбачте перерви для відпочинку, прийому їжі та ігор з урахуванням особливостей і бажань.

Потенційні небезпеки

Перш ніж почнете планувати режим дня, врахуйте основні проблеми, які виникають під час домашнього та дистанційного навчання.

Пам’ятайте, що будь-який вид навчання — вдома чи в закладі освіти — може бути ефективним. Головне — самоорганізація.

Рівні організованості дитини

Психологи виділяють чотири рівні організованості дитини:

 •   перший — дитина робить уроки лише разом із батьками; 
 • другий — самостійно робить частину або все завдання, але потребує батьківського контролю;
 •  третій — дитина складає план роботи й виконує все домашнє завдання;
 • четвертий — дитина не тільки робить завдання, а ще й самостійно вивчає додаткові матеріали.

Коли складаєте режим дня, беріть до уваги рівень організованості дитини.

Біологічні ритми та працездатність

Час активності людини та працездатність змінюються з огляду на її біологічний тип. «Жайворонки» активніші і продуктивніші вранці. «Сови» — у вечірні години. «Голуби» — не прив’язані до часу доби та біологічного годинника. Для них основну роль відіграє не час, коли лягти спати, а регулярність — звичка лягати в той самий час. Вона забезпечує якісний відпочинок і денну активність.

Порушення біологічних ритмів спричиняє проблеми зі здоров’ям. Якщо людина забагато відпочиває або не встигає розслаблятися, постійно хоче їсти або має поганий апетит, то з часом у неї може розвинутися безсоння, перевтома, дратівливість та нестабільний емоційний стан. Тоді вона не зможе зосередитися на навчанні, оскільки перевантажиться.

Вік і графік навчання

Коли організовуєте режим дня, враховуйте насамперед вік дитини.

У початковій школі дитина має працювати 10–15 хвилин, а потім робити перерву. Необхідно, щоб був окремий простір, де дитина може сконцентруватися на навчанні.

У середній школі дитина має розпочинати робочий день не о 8:00, а хоча б на годину пізніше, тому що її потреба у сні більша, ніж у дітей молодшого віку. Підліткам фізично складно запам’ятовувати великі обсяги інформації. Через фізіологічні та гормональні зміни вони можуть бути розсіяними, швидко стомлюватися. Тому особливо важливо уникати перенавантаження.

У старшій школі має сформуватися самоконтроль навчальної діяльності, тому основне завдання батьків — стежити, щоб дитина відпочивала і змінювала види діяльності. Наприклад, 40 хв пасивно відпочивала, а потім робила будь-яку фізичну вправу.

Створіть умови, в яких дитина буде відчувати свою відповідальність за навчання — допоможіть їй скласти графік, розібратися із завданнями, налагодити режим дня, правильно мотивуйте її.

Дорослим та дітям необхідно знати, що режим привчає організм до певного робочого циклу. Дитина, яка працює за ним, ефективніше засвоює новий матеріал, а сам процес навчання для неї комфортніший та ефективніший. Розпорядок дня, який враховує всі особливості дитини, її здібності і вподобання, допоможе зберегти здоров’я, все встигнути й отримувати від навчання задоволення. 


Як організувати свій день в умовах навчання з використанням технологій дистанційного навчання

Пам’ятка для учнів 

  Став чіткі цілі

Якщо цілей багато, то обери з них одну — найважливішу — і скеруй усі зусилля, щоб її досягнути. Потім досягай інших цілей. Не буває двох однаково важливих завдань — завжди можна визначити пріоритетність. Усі поставлені цілі мають бути реально досяжними.


     Склади план на день

Навіть найпростіший план дає більше вільного часу на улюблене заняття. Щовечора плануй наступний день. Роби це в письмовій формі — на паперових чи електронних носіях. Дотримуйся принципу «від загального до конкретного», тобто плануй від більшого до меншого.


 Розбивай роботу на частини

Свої записи у плані доповнюй малюнками, схемами, символами-скороченнями. На другий-третій день планування в тебе будуть улюблені позначки, які ти часто використовуватимеш надалі. Завдяки їм ти скоротиш витрати на хронометраж до 5—7 хвилин на день! Починай з коротких завдань, бо вони допомагають зрушити з мертвої точки. Як казав Конфуцій, шлях у тисячу миль починається з першого кроку.


 Визнач строки

Поставлених цілей слід досягати у конкретні строки. Для кожного завдання визначай кінцевий строк виконання. Встановлюй дедлайн для будь-якої справи, щоб не довелося виконувати недороблені справи в незапланований час. Обов’язково враховуй результати зробленого раніше й аналізуй використаний робочий час. Це дасть змогу виявити помилки й знайти способи усунення наслідків цих помилок.


 Ділися своїми планами на день з батьками

Підказки найближчих людей завжди стануть у пригоді. До того ж батьки тобі допожуть оптимально скласти плани на навчальну чверть, семестр і канікули.


  Борися з «поглиначами часу»

Спілкуйся в інтернеті й дивися телевізор дозовано: не більше години на день.


  Відпочивай удень

Достатньо заплющити очі й просто посидіти або полежати 5 хв, аби відновити внутрішню енергію. Обери спосіб релаксації, який найприйнятніший для тебе, і відновлюйся. За потреби користуйся маскою для сну.

Як швидко виконати домашні завдання

Пам’ятка для учнів

Підтримуй порядок на робочому місці

Головні вороги порядку — сміття, речі та предмети, які заважають працювати. Тримай свої підручники й зошити у спеціально відведених місцях — на книжкових поличках, стелажах чи шухлядах стола. Став або клади їх завжди однаково — так ти швидше знаходитимеш потрібні підручники, посібники, атласи, карти й зошити.

Не захаращуй свій робочий простір великими іграшками, предметами декору чи домашніми квітами.

На робочому столі мінімізуй кількість шкільного приладдя. Користуйся канцелярською підставкою, аби скласти все найнеобхідніше. Час від часу проводь «ревізію» свого приладдя: перевіряй ручки, олівці, фломастери, гумки. Якщо олівці тупі чи зламані, підстружи їх, якщо ручка не пише, зміни стрижень або викинь її, якщо фломастери чи маркери висохли, теж викинь їх. Склади список необхідних речей і купи їх. Ти на це витратиш небагато часу, але під час виконання домашніх завдань тебе ніколи не дратуватимуть зламані олівці чи покришена гумка.

 


Склади план

Запиши список домашніх завдань — від складних до простих. Після того як виконаєш завдання, став плюс або галочку. Це твій успіх. Продовжуй за списком виконувати інші завдання.


Не гай часу

Не «ходи навколо» завдань, не «зависай» на бозна-чому, аби тільки не виконувати уроки. Це називається «прокрастинація», коли ти лінуєшся або повільно приступаєш до завдання. Їх все одно слід виконати. Тож часу не гай — до роботи приступай.


Спочатку виконай письмові завдання

Почни з тих об’ємних завдань, які потребують найбільшої концентрації уваги й часу на виконання. Якщо почнеш з усних завдань, то часу на виконання письмових може не вистачити. До того ж увечері ти вже втомлений і увага твоя розсіяна.

Усні предмети виконуй за ступенем складності. Насамкінець лиши ті предмети, які ти знаєш добре й тобі достатньо «освіжити» їх у пам’яті.

 


Роби перерви кожні 45 хвилин

Під час перерви корисно змінити вид діяльності. Потанцюй, поспівай, зроби зарядку, випий чаю зі смаколиком, з’ж фрукти, підійди до вікна й поспостерігай за хмарами, полий домашні квіти, погодуй рибок тощо.


Учися відчувати час

Кілька днів спостерігай за тим, як ти визначаєш час певної події і зіставляй її з реальною тривалістю. Наприклад, скільки часу займе дорога до школи або скільки часу ти витратив на спілкування з другом по телефону. Час від часу спробуй точно визначити, котра зараз година. Тренуй свій «внутрішній» годинник. Відчуття часу має значення для успішного навчання, подальшої роботи й життя людини.
E-LEARNING : система школи КІТЕРРА - https://www.youtube.com/watch?v=4dSgnjRGN8c


Платформа "Класна Оцінка" (http://klasnaocinka.com.ua) пропонує створення електронних освітніх ресурсів, тестування, проведення навчання онлайн, система оцінювання тощо.


Дистанційне навчання

Нормативно-правова та методична база організації дистанційного навчання в умовах какрантинних обмежень:


Шановні колеги! Пропонуємо ознайомитися з цікавим досвідом роботи щодо організації дистанційного навчання у закладах освіти м. Чернігів (головна сторінка сайту управління освіти Чернігівської міської ради: http://osvita.ch.ua/news/5341-distancyna-osvta.html)

Дивись і вчись
«Тепер кожен українець може навчатись цифровій грамотності безкоштовно, корисно та цікаво! Долучайте до навчання ваших рідних!»
 
                                  Президент України Володимир ЗеленськийОсвітні серіали: базові цифрові навички, цифрова грамотність для вчителів, серіал для батьків «Безпека дітей в інтернеті», онлайн-сервіси для вчителів, оплата комуналки онлайн тощо за посиланням https://osvita.diia.gov.ua/

Немає коментарів:

Дописати коментар